Název: Úloha obhájce při dokazování
Další názvy: The role of advocate in proving
Autoři: Dvořáková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kocina, Jan
Oponent: Škvain, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10191
Klíčová slova: obhájce;obviněný;dokazování;důkazní prostředky;trestní řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: advocate;defendant;proving;means of proving;criminal proceedings
Abstrakt: Diplomovou práci jsem vypracovala na téma Úloha obhájce při dokazování, ve které jsem se zabývala současnou právní úpravou týkající se nejen samotného dokazování a postavení obhájce v něm, ale teoreticky také základními principy obhajoby a obecnou úlohou obhájce v celém trestním řízení. Diplomová práce je rozdělena na osm kapitol, které na sebe určitým způsobem navazují a některé kapitoly jsou členěné na další podkapitoly.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of my diploma thesis is The Role of the Defence Attorney in the Process of Proving and it focuses not only on the present legislation of proving as such and the corresponding role of the defence attorney, but in theory also on the basic principles of defence and the general role of the defence attorney in the criminal proceedings. The diploma thesis is divided into eight interconnected chapters, some of which are further divided into subheadings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce775,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce581,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10191

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.