Title: Úloha obhájce při dokazování
Other Titles: The role of advocate in proving
Authors: Dvořáková, Lucie
Advisor: Kocina, Jan
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10191
Keywords: obhájce;obviněný;dokazování;důkazní prostředky;trestní řízení
Keywords in different language: advocate;defendant;proving;means of proving;criminal proceedings
Abstract: Diplomovou práci jsem vypracovala na téma Úloha obhájce při dokazování, ve které jsem se zabývala současnou právní úpravou týkající se nejen samotného dokazování a postavení obhájce v něm, ale teoreticky také základními principy obhajoby a obecnou úlohou obhájce v celém trestním řízení. Diplomová práce je rozdělena na osm kapitol, které na sebe určitým způsobem navazují a některé kapitoly jsou členěné na další podkapitoly.
Abstract in different language: The theme of my diploma thesis is The Role of the Defence Attorney in the Process of Proving and it focuses not only on the present legislation of proving as such and the corresponding role of the defence attorney, but in theory also on the basic principles of defence and the general role of the defence attorney in the criminal proceedings. The diploma thesis is divided into eight interconnected chapters, some of which are further divided into subheadings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce775,9 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce581,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.