Title: Postavení státního zástupce v přípravném řízení
Other Titles: Prosecutor´s role in the pre-trial proceedings
Authors: Gorská, Veronika
Advisor: Fastner, Jindřich
Referee: Baxa, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10192
Keywords: přípravné řízení;státní zástupce;zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním
Keywords in different language: pre-trial proceedings;prosecutor;code of criminal proceedings no. 141/1961 Coll.
Abstract: V této práci se primárně věnuji charakterizaci a systematizaci jednotlivých oprávnění a povinností státního zástupce v přípravném řízení. V úvodních kapitolách práce se zabývám obecným úvodem do problematiky. Charakterizuji v nich státní zastupitelství včetně historického vývoje veřejné žaloby, normativní zakotvení postavení státního zástupce v přípravném řízení, samotné přípravné řízení jako součást trestního řízení či vývoj přípravného řízení.
Abstract in different language: This thesis primary deals with description and systematization of prosecutor ´s rights and obligations in the pre-trial proceedings. The introduction is dedicated to general introduction into the basic issues of this thesis such as the prosecutor´s office, the evolution of prosecutor´s office in the Czech history, prosecutor´s legal regulation, the pre-trial proceedings as part of criminal proceedings or the evolution of pre-trial proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA FINAL (1).pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Gorska_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce483,99 kBAdobe PDFView/Open
Gorska_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce828,64 kBAdobe PDFView/Open
Gorska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce574,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.