Název: Postavení státního zástupce v přípravném řízení
Další názvy: Prosecutor´s role in the pre-trial proceedings
Autoři: Gorská, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Fastner, Jindřich
Oponent: Baxa, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10192
Klíčová slova: přípravné řízení;státní zástupce;zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním
Klíčová slova v dalším jazyce: pre-trial proceedings;prosecutor;code of criminal proceedings no. 141/1961 Coll.
Abstrakt: V této práci se primárně věnuji charakterizaci a systematizaci jednotlivých oprávnění a povinností státního zástupce v přípravném řízení. V úvodních kapitolách práce se zabývám obecným úvodem do problematiky. Charakterizuji v nich státní zastupitelství včetně historického vývoje veřejné žaloby, normativní zakotvení postavení státního zástupce v přípravném řízení, samotné přípravné řízení jako součást trestního řízení či vývoj přípravného řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis primary deals with description and systematization of prosecutor ´s rights and obligations in the pre-trial proceedings. The introduction is dedicated to general introduction into the basic issues of this thesis such as the prosecutor´s office, the evolution of prosecutor´s office in the Czech history, prosecutor´s legal regulation, the pre-trial proceedings as part of criminal proceedings or the evolution of pre-trial proceedings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMKA FINAL (1).pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gorska_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce483,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gorska_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce828,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gorska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce574,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10192

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.