Title: Postavení znalce v trestním řízení
Other Titles: The role of an expert witness in criminal trial
Authors: Klabík, Miroslav
Advisor: Rybář, Miroslav
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10194
Keywords: odborné vyjádření;trestní řízení;znalec;znalecký posudek;znalecký ústav
Keywords in different language: criminal trial;expert opinion;expert´s report;expert organization
Abstract: Práce se věnuje tématu znalce a znaleckého posudku, a to z několika perspektiv. Teoreticky je vyložena otázka odbornosti znalce, přibrání a odměňování znalce, strukturou, významem a náležitostmi znaleckého posudku. Z praktického hlediska práce přináší konkrétní údaje o znalcích a znaleckých posudcích a také ukázky případů v nich je znalecký posudek používán v praxi.
Abstract in different language: The topic of this thesis is the role of a judicial expert in criminal proceedings and the use of expert´s report as evidence. The thesis discusses possible subject areas of judicial experts´ focus and basic principles of criminal proceedings. The text than focuses on the expert´s report in detail. Also, concrete criminal cases and their statistical data are shown.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Postaveni znalce v tretnim rizeni.pdfPlný text práce867,39 kBAdobe PDFView/Open
Klabik_vedouci_Rybar.pdfPosudek vedoucího práce460,88 kBAdobe PDFView/Open
Klabik_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce406,32 kBAdobe PDFView/Open
Klabik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce536,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.