Název: Postavení znalce v trestním řízení
Další názvy: The role of an expert witness in criminal trial
Autoři: Klabík, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Rybář, Miroslav
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10194
Klíčová slova: odborné vyjádření;trestní řízení;znalec;znalecký posudek;znalecký ústav
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal trial;expert opinion;expert´s report;expert organization
Abstrakt: Práce se věnuje tématu znalce a znaleckého posudku, a to z několika perspektiv. Teoreticky je vyložena otázka odbornosti znalce, přibrání a odměňování znalce, strukturou, významem a náležitostmi znaleckého posudku. Z praktického hlediska práce přináší konkrétní údaje o znalcích a znaleckých posudcích a také ukázky případů v nich je znalecký posudek používán v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is the role of a judicial expert in criminal proceedings and the use of expert´s report as evidence. The thesis discusses possible subject areas of judicial experts´ focus and basic principles of criminal proceedings. The text than focuses on the expert´s report in detail. Also, concrete criminal cases and their statistical data are shown.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Postaveni znalce v tretnim rizeni.pdfPlný text práce867,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klabik_vedouci_Rybar.pdfPosudek vedoucího práce460,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klabik_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce406,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klabik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce536,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10194

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.