Název: Poškození a zvýhodnění věřitele
Další názvy: Damage caused to a creditor and advantaging of a particular creditor
Autoři: Miklášová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Teryngel, Jiří
Oponent: Kybic, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10195
Klíčová slova: trestný čin poškození věřitele;trestný čin zvýhodnění věřitele;úpadkové delikty;majetkové trestné činy;ochrana věřitele;hospodářské trestné činy
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal offense of damage caused to creditor;offense of advantaging of particular creditor;bankruptcy crimes;property offences;protection of creditor;economic crimes
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na oblast kriminality, kterou představuje trestný čin poškození věřitele a trestný čin zvýhodnění věřitele, demonstrovat úzkou souvislost mezi majetkovými a hospodářskými trestnými činy, popsat systém ochrany věřitele v českém právním řádu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to provide a comprehensive insight in the area of a crime represented by the criminal offense of a damage caused to a creditor and the offense of advantaging of a particular creditor, to demonstrate close links between property offences and economic crimes, to describe a system of the protection of a creditor in the Czech legal system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTR) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Miklasova.pdfPlný text práce860,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Miklasova_vedouci_Teryngel.pdfPosudek vedoucího práce517,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Miklasova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce706,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Miklasova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce559,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10195

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.