Název: Drogová kriminalita - trestněprávní a kriminologické aspekty
Další názvy: Drug criminality - criminal law and criminological aspects
Autoři: Kotas, Jan
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Fastner, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10198
Klíčová slova: drogy;drogová kriminalita;omamné a psychotropní látky a jedy;prevence;protidrogová politka;množství větší než malé
Klíčová slova v dalším jazyce: drugs;drug criminality;narcotic and psychotropic substances and poisons;prevention;antidrug policy;amount higher than low
Abstrakt: Tato práce se zabívá drogovou kriminalitou z pohledu trestního práva a kriminologie. Podrobně rozebírá českou protidrogovou trestněprávní legislativu obsaženou především v § 283 - 287 trestního zákoníku a nařízními vlády č. 467/2009 Sb. a 455/2009 Sb., které stanoví, jaké je množství větší než malé u přechovávaných drog, resp. které rostliny a houby s psychotropními a omamnými účinky podléhají a jaké je jejich množství větší než malé. Následující část se zabývá kriminologickými aspekty drogové kriminality, které jsou relevantní z hlediska trestního práva. Práce je zakončena zhodnocením právní platné právní úpravy a doplněa o návrhy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work treats the drug criminality in the view of penal law and criminology. Purpose of this work is to decribe czech antidrug legal system mainly contained in the penal law in enactions § 283 ? 287, the goverment regulation no. 467/2009 Sb., which establishes what is the amount higher then low for the purpose of assessment criminal responsibility in case of holding drugs for delinquents own use and the goverment no. 455/2009 Sb., that establishes, which kind of plants and ?magic mushrooms? with narcotic effect are restricted and the amount higher than low of this plants and mushrooms. Next part describe criminological aspects of this kind of crime, which are important from the view of penal law. On the end of this work, there are proposals de lege ferenda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Drogova kriminalita - trestnepravni a kriminologicke aspekty.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotas_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce438,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotas_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce681,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotas_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce551,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10198

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.