Název: Formy úmyslného usmrcení v českém a zahraničním trestním právu
Další názvy: The Forms of Intentional Killing in Czech and Foreign Criminal Law
Autoři: Sobotková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Wipplinger, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10215
Klíčová slova: trestní právo;formy úmyslných usmrcení;eutanázie;vražda;zabití
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal law;forms of intentional killing;euthanasia;murder;manslaughter
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o formách úmyslných usmrcení v českém a nizozemském trestním právu. Autorka úvodem nahlíží do historie těchto trestných činů za účelem popsání jejich geneze. Následně se již zaměřuje na jednotlivé formy úmyslných usmrcení a tyto srovnává s nizozemskou právní úpravou. Práci autorka zakončuje rozvedením problematiky eutanázie.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis discusses the forms of intentional killing in the Czech and Dutch criminal law. The first chapter is about historical excursus into forms of intentional killing. The third chapter is devoted to forms of intentional killing under applicable Czech law and then comparation with Nietherland law.Last chapter is about euthanasia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce844,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobotkova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce737,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobotkova_oponent_Wipplinger.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobotkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce595,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10215

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.