Title: Formy úmyslného usmrcení v českém a zahraničním trestním právu
Other Titles: The Forms of Intentional Killing in Czech and Foreign Criminal Law
Authors: Sobotková, Martina
Advisor: Škvain, Petr
Referee: Wipplinger, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10215
Keywords: trestní právo;formy úmyslných usmrcení;eutanázie;vražda;zabití
Keywords in different language: criminal law;forms of intentional killing;euthanasia;murder;manslaughter
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o formách úmyslných usmrcení v českém a nizozemském trestním právu. Autorka úvodem nahlíží do historie těchto trestných činů za účelem popsání jejich geneze. Následně se již zaměřuje na jednotlivé formy úmyslných usmrcení a tyto srovnává s nizozemskou právní úpravou. Práci autorka zakončuje rozvedením problematiky eutanázie.
Abstract in different language: This diploma thesis discusses the forms of intentional killing in the Czech and Dutch criminal law. The first chapter is about historical excursus into forms of intentional killing. The third chapter is devoted to forms of intentional killing under applicable Czech law and then comparation with Nietherland law.Last chapter is about euthanasia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce844,59 kBAdobe PDFView/Open
Sobotkova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce737,87 kBAdobe PDFView/Open
Sobotkova_oponent_Wipplinger.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Sobotkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce595,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.