Title: Přípravné řízení trestní
Other Titles: Pre-trial criminal
Authors: Viletová, Kateřina
Advisor: Novotný, František
Referee: Kocina, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10224
Keywords: přípravné trestní řízení;policejní orgán;státní zástupce;rozhodování v přípravném řízení;trestní stíhání;zkrácené přípravné řízení;odklon
Keywords in different language: pre-trial criminal;police authority;prosecutor;decision making in pre-trial criminal;prosecution;diversion
Abstract: práce byla zpracována na téma přípravné řízení trestní s akcentem na úsek od zahájení úkonů trestního řízení do okamžiku zahájení trestního stíhání, tedy na úsek prověřování, ve kterém úkony provádí zejména policejní orgán pod dozorem státního zástupce. V práci je krátce pojednáno o tom, co je vlastně přípravné trestní řízení, jaké jsou jeho subjekty a jaké operativně pátrací prostředky či zajišťovací úkony je možné v tomto stádiu přípravného řízení použít. Dále se práce zaměřuje na roli soudu, státního zástupce a policejního orgánu a na způsoby jejich rozhodování ve věci. Větší prostor je věnován zkrácenému přípravnému řízení a podrobněji se práce zabývá jednotlivými instituty tzv. ?odklonů?
Abstract in different language: This thesis has been prepared on base of subjekt of preparatory criminal proceedings with emphasis on stage of criminal proceedings from initiation of criminal proceedings to initiation of criminal prosecution. It means on stage of investigation which is done mainly by police autority under the supervision of the public prosecutor. In this thesis is briefly explained what is preparatory criminal proceedings, it´s entities and which inteligence recources or hedging actions is possible to use in this stage of preparatory proceedings. The thesis is focused than on role of the court, public prosektor and police autority and their ways of deciding in case. More space is dedicated to shortened preparatory proceedings. The thesis deals in detail with separate institutes so-called ?diversions?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Viletova.pdfPlný text práce4,6 MBAdobe PDFView/Open
Viletova_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Viletova_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Viletova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce589,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.