Název: Vazba v trestním řízení
Další názvy: Custody in criminal proceedings
Autoři: Žaloudková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Kybic, Petr
Oponent: Baxa, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10225
Klíčová slova: vazba;trestní řízení;zadržení;obviněný;slyšení;nahrazení;lidská svoboda;trestní řád;soud;soudce;státní zástupce;návrh;rozhodnutí;stížnost;mladistvý;srovnání
Klíčová slova v dalším jazyce: custody;criminal proceedings;arrestment;accused;hearing;human freedom;criminal procedure;court;judge;prosecutor;proposal;decision;complaint;youthful;comparison
Abstrakt: Práce obsahuje komplexní popis právní úpravy vazebního práva v České republice. V úvodu práce pojednává o úpravě zadržení osob, o základních zásadách a o pojmu a účelu vazby. V kapitole dvě je popsána současná právní úprava (důvody vazby, rozhodování, o vazbě, délka vazby, nahrazení vazby) včetně úpravy vazebního práva mladistvých. Kapitola třetí se věnuje srovnání se slovenskou právní úpravou. Poslední kapitola obsahuje úvahy de lege ferenda a celkové shrnutí práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my thesis was to process current legal regulation of custody in criminal proceeding. Chapter one deals with the merits of the basic principles of detention and detention procedures. Chapter two describes rules de lege lata (individual reasons for detention, custody decisions, custody length, custody replace other measures) including young people detention law . Chapter three is devoted to the comparison with the Slovak legislation. Last chapter is the considerations de lege ferenda and the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zaloudkova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce792,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zaloudkova_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce797,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zaloudkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce616,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10225

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.