Název: Metodika vyšetřování násilné trestné činnosti
Další názvy: Methodology of investigation of violent crimes
Autoři: Vetýšková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Vavera, František
Oponent: Rybář, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10229
Klíčová slova: metodika vyšetřování;násilné trestné činy;trestný čin;objektivní stránka;subjektivní stránka;objekt trestného činu;subjekt trestného činu;vražda;loupež;znásilnění;zabití
Klíčová slova v dalším jazyce: methodology of investigation;violent crimes;crime;objective site;subjective site;object of crime;subject of crime;murder;robbery;rape;killing
Abstrakt: Tématem mojí diplomové práce je ?Metodika vyšetřování násilných trestných činů.? V první kapitole této diplomové práce je pojednáno o historickém vývoji násilné kriminality, ve druhé kapitole pak o jednotlivých násilných trestných činech. Třetí stěžejní kapitola se věnuje samotné metodice vyšetřování násilných trestných činů. Poslední kapitola je pak nazvaná judikatura a věnuje se skutečným případům násilné kriminality, o kterých v minulosti rozhodoval Nejvyšší soud.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is "Methodology of investigation of violent crimes." In first chapter of this thesis, we discuss the historical development of violent crime, in second chapter I describe violent crimes. The third chapter deals with the fundamental methodology itself investigating violent crimes. The last chapter is called case law and deals with the real cases of violent crime, which in the decided the Supreme Court of Czech republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTR) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Metodika vysetrovani.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vetyskova_vedouci_Vavera.pdfPosudek vedoucího práce717,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vetyskova_oponent_Rybar.pdfPosudek oponenta práce458,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vetyskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce577,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10229

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.