Title: Přípravné řízení trestní
Other Titles: Preparatory procedure criminal
Authors: Kopecká, Veronika
Advisor: Novotný, František
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10230
Keywords: trestní řízení;historický vývoj;přípravné řízení;státní zástupce;obviněný;trestní řád;vyšetřování;trestní stíhání;soud;základní zásady;obhájce
Keywords in different language: criminal procedure;historical development;preparatory procedure;public prosecutor;accused;criminal code;investigation;criminal prosecution;court;basic principles;lawyer
Abstract: Tato práce je zaměřena na přípravné řízení trestní jako celek, na jeho význam a účel. Je zde popsán historický vývoj trestního řízení se zaměřením na přípravné řízení, dále jsou zmíněna všechna stadia trestního řízení,základní zásady a platná právní úprava řízení přípravného včetně nových institutů a všech subjektů v tomto stadiu. Závěr práce je věnován zahraniční úpravě přípravného řízení.
Abstract in different language: This thesis is generally focused on preparatory procedure criminal, on his importance and purpose. There is described the historical development of criminal procedure with a focus on preparatory procedure, there are mentioned all stages of criminal proceedings, basic principles and existing rules of preparatory procedure including new institutes and all subjects in this stage. At the end of my thesis is regulated foreign treatment of preparatory procedure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pripravne rizeni trestni-Veronika Kopecka.pdfPlný text práce931,26 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce691,15 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce774,52 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce577,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.