Název: Přípravné řízení trestní
Další názvy: Preparatory procedure criminal
Autoři: Kopecká, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Novotný, František
Oponent: Škvain, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10230
Klíčová slova: trestní řízení;historický vývoj;přípravné řízení;státní zástupce;obviněný;trestní řád;vyšetřování;trestní stíhání;soud;základní zásady;obhájce
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal procedure;historical development;preparatory procedure;public prosecutor;accused;criminal code;investigation;criminal prosecution;court;basic principles;lawyer
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na přípravné řízení trestní jako celek, na jeho význam a účel. Je zde popsán historický vývoj trestního řízení se zaměřením na přípravné řízení, dále jsou zmíněna všechna stadia trestního řízení,základní zásady a platná právní úprava řízení přípravného včetně nových institutů a všech subjektů v tomto stadiu. Závěr práce je věnován zahraniční úpravě přípravného řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is generally focused on preparatory procedure criminal, on his importance and purpose. There is described the historical development of criminal procedure with a focus on preparatory procedure, there are mentioned all stages of criminal proceedings, basic principles and existing rules of preparatory procedure including new institutes and all subjects in this stage. At the end of my thesis is regulated foreign treatment of preparatory procedure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTR) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pripravne rizeni trestni-Veronika Kopecka.pdfPlný text práce931,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecka_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce691,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecka_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce774,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce577,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10230

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.