Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVyšata, Jiřícs
dc.contributor.advisorVyšata, Jiřícs
dc.contributor.authorBouřil, Petrcs
dc.contributor.refereeJandečka, Karelcs
dc.date.accepted2013-06-19cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:00:17Z-
dc.date.available2012-10-20cs
dc.date.available2014-02-06T13:00:17Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-24cs
dc.identifier54211cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10240-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tvorbou podprogramu pro zkosení rohu vykloněnou čelní frézou. Úvodní kapitoly se zabývají programováním CNC strojů a analýzou současného stavu. Dále je vytvořen matematický model zkosení rohu a jsou navrženy strategie frézování. Pro dvě vybrané strategie jsou v řídicím systému Heidenhain vytvořeny podprogramy pomocí Q-parametrů. V závěru práce je uvedeno ověření funkčnosti obou podprogramů.cs
dc.format67 s.(77 971 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectparametrické programovánícs
dc.subjectpodprogramcs
dc.subjectčelní frézacs
dc.subjectpětiosé obráběnícs
dc.subjectzkosenícs
dc.titlePodprogram pro hrubování zkosení rohu čelní frézou při pětiosém obráběnícs
dc.title.alternativeSubprogram for roughing corner chamfer using the face mill during the five-axis machiningen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on creation of subprogram for corner chamfer with the inclined face mill. Introductory chapters are focused on programming of CNC machines and analysis of the current situation. In the next chapter is created mathematical model of corner chamfer and then there are designed strategies of machining . For two selected strategies in the control system Heidenhain are created subprogrammes using the Q-parameters. In the conclusion of this work is stated verify the functionality of both subprogrammes.en
dc.subject.translatedparametric programmingen
dc.subject.translatedsubprogramen
dc.subject.translatedface millen
dc.subject.translatedfive-axis machiningen
dc.subject.translatedchamferen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bouril_2013.pdfPlný text práce5,22 MBAdobe PDFView/Open
Bouril - Hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Bouril - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Bouril - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce407,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.