Diplomové práce / Theses (KTO) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 146
Kočí, David
Optimalizace sytému chlazení formy pro vstřikování plastů

The goal of this thesis is to optimize the cooling system for selected part of plastic injection mold. Use the 3D printing technology to produce customized parts. The reason is to reduce the cost of plastic part, which is manufactured by selected injection mold.

Pečenka, Karel
Racionalizace výrobního procesu na základě reklamačního řízení

This diploma work solve practice's problem. The problem is about misalignment of stitches both parts which are assem-bled in the car's interior. The first of them is instrument panel and the second one is side rail. The side rails are assembled to the instrument panel....

Penzenstadler, Jiří
Kompletní výroba vstřikovací formy

The diploma thesis describes and analyzes the injection mold and its components in terms of the technology of the structure. The technology of the design has revealed requirements for the means of production which are then designed and described. Subsequently, the design of the...

Kodýdek, Jan
Využití CNC soustružnického centra pro výrobu odvalovací frézy

This thesis is focused on test of a new manufacturing technology of a hob cutter with using the CNC turning center. The reason is a replacement of a conventional machines, especially a milling machine for manufacturing of the helical groove, a milling machine for manufac...

Vozár, Vojtěch
Trvanlivost nástroje při frézování slitiny Inconel 718

This thesis is focused on milling of Inconel 718 alloy. The theoretical part is focused on the material and the influence of the machining style on the final result. In the second part we can find an experiment. It is trying to find out the best cutting conditio...

Goldfinger, Jan
Návrh řízené montáže pásových dopravníků ve firmě ENGEL strojírenská s.r.o. Kaplice

This thesis solves the proposal of controlled assembly of conveyor belts. The theoretical part deals with an introduction to the assembly and a produced conveyor analysis. The practical part is focused on the evaluation of current assembly procedures and proposal of more efficient ...

Farský, Jindřich
Vliv řezných podmínek na kvalitu obrobku a zatížení vřetena při broušení na 5-ti osé brusce

This diploma thesis deals with Influence of the Grinding Cutting Conditions on the Surface Quality and the Spindle Load when the 5 Axis Grinder is Used. Also this work deals with checking functionality the new postprocessor and possibility to create a NC data in the softw...

Hašková, Nikol
Vliv rozměrové přesnosti lopatek na montáž rozváděcího kola

Thesis deals with the proposal of the assembly method of the guide wheels in order to reduce the adjustment of the guide blades during assembly. The solved problem should be to reduce the number of grinded blades during assembly and thus reduce assembly and grinding costs.

Kološ, David
Závislost vybraných parametrů hodnocení obrobených ploch tvrdých povlaků na konstrukci řezného nástroje

This thesis is focused on machinability of Stellite chromium-cobalt alloys, the main part is the design of tools for chip machining of these alloys. Design of tools is focused on machining turning or horizontal shaping. The introduction of this diploma thesis deals with resea...

Frková, Petra
Ověření vlivu příčného vyklonění při vlečení na stabilitu řezného procesu

The aim of this work is to find and describe a relationship between transverse inclination during tool towing and cutting process stability. With experiment is tested the hypothesis that in certain specific transverse inclinations towed tool could have a better stability and cutting...

Hronek, Ondřej
Vliv kvality povrchu nástroje na trvanlivost

Currently, cutting edge modification is the one of the parameters which affects the final cutting tools quality. It affects the adhesion between tools and the thin layer or final cutting tool durability. The goal of this diploma thesis is to map the cutting edge microgeometry,...

Suchánek, Libor
Vliv změny parametrů řezného procesu na kvalitu řezu při nekonvenčním obrábění vodním abrazivním paprskem

The first part of the thesis describes theory knowledge about a water jet and a water jet cutting. The second part of the thesis is practical. There are described two experiments. Cutting parameters were changed during these experiments. Subsequently, both of the experiments were&#...

Roub, Jan
Vliv vybraných technologických faktorů obrábění na integritu povrchu přesných děr - řezné podmínky při vystružování

The diploma thesis in its theoretical part contains findings from the research on the influence of cutting conditions on the reaming of precise holes and in the practical part deals with the evaluation of the influence of selected technological factors on the quality of the&#x...

Kašpar, Jan
Optimalizace technologických faktorů obrábění těžkoobrobitelných nástřiků experimentálními postupy zaměřenými na splnění funkčních vlastností

This diploma thesis is focused on the effects of the structure of hard coating done by means of thermal spray or laser cladding on its technological properties when being machined and on maintanance properties of the produced surfaces. The key part of this diploma thesis ...

Andrlík, Jiří
Návrh strategie dokončování tvarových ploch

This thesis dissert on design of the strategy for the finishing contoured surfaces. The strategies were compared each other according to the development of the cutting forces, surface quality, accuracy and machining times.

Tomšíková, Markéta
Optimalizace technologie výroby statoru asynchronního motoru pro Škoda Electric a.s.

The diploma thesis is focused on the production technology optimalization of the stator asynchronous traction motor for the rolling stock. The aim of this work is to reduce machining time by using suitable tools for clamping and using a more modern machine-tool.

Šimeček, Jiří
Trvanlivost vrtáků při obrábění slitiny Inconel 718

The diploma thesis is focused on the Nickel superalloy drilling and its point is to determinate how the tool substrate affects its durability. The contribution is that the features of the substrates affects the drilling process even though the coating is used.

Stoupenec, Jan
Racionalizace výroby nádoby zhášecí tlumivky

The aim of the thesis is to rationalize the production of the welding container of the quench reactor. The thesis includes the rationale behind the choice of this rationalization, the analysis of the technological process of the container production and the analysis of the pro...

Kubík, Martin
Analýza a hodnocení nového montážního postupu vřeteníku HCW2 ve společnosti Škoda Machine Tool, a.s.

The thesis is focused on solving assembly procedures in the company Škoda Machine Tool, a.s. The thesis analyzes the current state of creation of assembly procedures in the company. The main aim of this thesis is to create the assembly procedure of assembly groups headstock&#x...

Ruda, Pavel
Vliv řezného materiálu na povrchové vlastnosti obrobené plochy u materiálu Inconel 718

The main aim of Thesis is introduction with HRSA and defects in the surface layer of the machined surface. The main goal is to find suitable cutting materials for finishing technology of turning operation with respect to the defects in the machined surface.

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 146