Title: Návrh metodiky zhodnocení vybraného pracoviště
Other Titles: Proposal of methodology for the evaluation of the selected workplace
Authors: Tesař, Lukáš
Advisor: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Pokorná Václava, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53593
Keywords: ergonomie;rula;hluk;osvětlení;prašnost;mikroklima;bozp;hygiena práce;metodika;nápravná opatření
Keywords in different language: ergonomics;rula;noise;lighting;dustiness;microclimate;osh;work hygiene;methodology;corrective measures
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh metodiky hodnocení vybraného pracoviště z hlediska jednotlivých faktorů ergonomie, BOZP a ŽP. Na získání dat jsou použity příslušné přístroje a tato data jsou dále zpracována určitými metodami. Naměřené údaje jsou porovnána s hygienickými limity dle zákonů a nařízení vlády. Díky těmto hodnotám je možné navrhnout přívětivé a bezpečné pracovní podmínky pro operátory.
Abstract in different language: The diploma thesis contains a proposal of methodology for the evaluation of the selected workplace from the point of view of the individual factors of ergonomics, health and safety, and environmental protection. Appropriate devices are used to obtain data and the data is further processed by appropriate methods. The measured data are compared with hygiene limits according to laws and government regulations. Due to these values, it is possible to design friendly and safe working conditions for operators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukas TESAR Navrh metodiky zhodnoceni vybraneho pracoviste.pdfPlný text práce8,31 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce61,73 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce57,95 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce46,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.