Název: Naplňování požadavků automobilového průmyslu ve firmě ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.
Další názvy: Implementing of automotive industry requirements in the company ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.
Autoři: Dušek, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Zídková, Helena
Zídková, Helena
Oponent: Hamouz, Libor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10241
Klíčová slova: PPAP;automobilový průmysl;řízení kvality;APQP;ISO/TS 16949;IMDS;ISO 9000:2000
Klíčová slova v dalším jazyce: PPAP;automotive;quality control;APQP;ISO/TS 16949;IMDS;ISO 9000:2000
Abstrakt: Cílem práce je vytvoření a zavedení procesu PPAP ve firmě ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. Diplomová práce obsahuje úvod do oblasti řízení kvality a nároků automobilového průmyslu. Pro proces PPAP byl vytvořen vývojový diagram s popisem jednotlivých kroků. Výsledné řešení je zdrojem pro zlepšování procesů a pomohlo k porozumění a správnému naplňování požadavků zákazníka.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of diploma thesis is to create and implement PPAP process in the company ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. The thesis contains introduction to quality control and automotive requirements. PPAP process is described by flowchart with description of single steps. Final solution ensures improving processes and helps for understanding of customers requirements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Miroslav Dusek.pdfPlný text práce8,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dusek - hodnoceni vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce864,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dusek - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce609,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dusek - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce378,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10241

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.