Title: Statistické regulování výrobního procesu na profilovací lince a implementace zlepšovacích návrhů
Other Titles: Statistical process control and implementation of the improvements
Authors: Kožíšek, Michal
Advisor: Vyšata, Jiří
Dobšíčková, Václava
Referee: Bárdy, Marek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10244
Keywords: regulační diagramy;profilovací linka;nárazníky;variabilita;ohyb;šířka;výška;zmetky
Keywords in different language: X-R charts;rollforming line;bumpers;variability;sweep;height;width;scrap
Abstract: Práce je zaměřená na snižování variability výrobního procesu na profilovaní lince, snižování zmetkovitosti. Zlepšení výrobního procesu je založeno na analýze dat z regulačních diagramů a následné implementaci nových metod, návodů a zlepšováků. Cílem je stabilní proces s minimální variabilitou.
Abstract in different language: Master thesis is to reduce the variation of the production process on the rollforming line, reducing the scrap. Improving the process is based on X-R charts data and implementation of the new methods and improvements. Output should be the process with minimum variation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michal Kozisek.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFView/Open
Kozisek - Hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce978,26 kBAdobe PDFView/Open
Kozisek - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce864,37 kBAdobe PDFView/Open
Kozisek - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce363,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.