Název: Statistické regulování výrobního procesu na profilovací lince a implementace zlepšovacích návrhů
Další názvy: Statistical process control and implementation of the improvements
Autoři: Kožíšek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Vyšata, Jiří
Dobšíčková, Václava
Oponent: Bárdy, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10244
Klíčová slova: regulační diagramy;profilovací linka;nárazníky;variabilita;ohyb;šířka;výška;zmetky
Klíčová slova v dalším jazyce: X-R charts;rollforming line;bumpers;variability;sweep;height;width;scrap
Abstrakt: Práce je zaměřená na snižování variability výrobního procesu na profilovaní lince, snižování zmetkovitosti. Zlepšení výrobního procesu je založeno na analýze dat z regulačních diagramů a následné implementaci nových metod, návodů a zlepšováků. Cílem je stabilní proces s minimální variabilitou.
Abstrakt v dalším jazyce: Master thesis is to reduce the variation of the production process on the rollforming line, reducing the scrap. Improving the process is based on X-R charts data and implementation of the new methods and improvements. Output should be the process with minimum variation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTO) / Theses (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Michal Kozisek.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozisek - Hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce978,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozisek - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce864,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozisek - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce363,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10244

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.