Název: Návrh metodiky měření tvarových ploch turbínových kol turbodmychadel
Další názvy: Proposal of methodology contoured surfaces of turbine wheel turbocharger
Autoři: Krch, Václav
Vedoucí práce/školitel: Pospěch, Zdeněk
Pospěch, Zdeněk
Oponent: Melichar, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10245
Klíčová slova: turbodmychadlo;turbínové kolo;Holos;Calypso;kalibrační laboratoř;metodiky měření
Klíčová slova v dalším jazyce: turbocharger;turbine wheel;Holos;Calypso;calibration laboratory;measurement methodology
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřená na měření tvarových ploch, především s ohledem na strategii a výsledky měření. Práce byla vypracována pro firmu ČZ a.s. a její Kalibrační laboratoř, kde probíhala i praktická část měření na turbínovém kole. V práci byly porovnány dva programy Holos a Calypso, které se pro měření tvarových ploch využívají. Výsledkem této diplomové práce je doporučení k přechodu ze stávajícího softwaru Holos na měření v softwaru Calypso, který s sebou přináší řadu výhod a zlepšení
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on contoured surfaces, especially with regard to strategy and results. The work was carried out for the company CZ a.s. and its Calibration Laboratory, where he conducted a practical measurement of the turbine wheel. In this work were compares two programs Holos and Calypso, which for contoured surfaces use. The result of this thesis is the recommendation to transition from the existing software Holos to measure the Calypso software, which brings with it many benefits and improvements
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Vaclav Krch.pdfPlný text práce48,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krch - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce558,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krch - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krch - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce400,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10245

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.