Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZetek, Miroslavcs
dc.contributor.advisorKožmín, Pavelcs
dc.contributor.authorČermák, Adamcs
dc.contributor.refereeSklenička, Josefcs
dc.date.accepted2013-06-19cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:00:09Z-
dc.date.available2012-10-20cs
dc.date.available2014-02-06T13:00:09Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-21cs
dc.identifier54229cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10249-
dc.description.abstractCílem diplomové práce je metodika obrábění makrogeometrických prvků na VBD pomocí nízkonákladového pulzního pevnolátkového laseru (Nd:YAG) s nanosekundovou délkou pulzu. Obsah práce především zahrnuje kapitoly s nastavením procesních parametrů a metodiku polohování geometrických entit. Cílem této práce je experimentální upravení VBD z PKD a SK pomocí laseru. Práce je doplněna o technicko-ekonomické zhodnocení, které řeší nákladovost při změně procesních parametrů.cs
dc.format79 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectlaserové obráběnícs
dc.subjectNd:YAGcs
dc.subjectutvařeč třísekcs
dc.subjectSCAPScs
dc.subjectnanosekundový pulzní lasercs
dc.titleMožnosti úpravy břitu řezného nástroje pomocí LASERUcs
dc.title.alternativeThe possibilities of edge preparation of cutting tool using a LASERen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of diploma thesis is methodology of cutting of macrogeometric elements on indexable cutting inserts by low-cost nanosecond pulsed solid-state (Nd:YAG) laser. Content of thesis mainly contains chapters with process parameters settings and methodology of geometrical entity positioning. The aim of this thesis is experimental laser preparation of indexable cutting inserts, which are made of PDC and sintered carbide. There is a technical-economical assessment in thesis, which solves costs during the change of process parameters.en
dc.subject.translatedlaser machiningen
dc.subject.translatedNd:YAGen
dc.subject.translatedchip breakeren
dc.subject.translatedSCAPSen
dc.subject.translatednanosecond pulsed laseren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_LASER_Cermak.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFView/Open
Cermak - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Cermak - oponentni posudek.PDFPosudek oponenta práce898,77 kBAdobe PDFView/Open
Cermak - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce405,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.