Title: Automatizace dílenského měrění ve firmě ASTRO KOVO
Other Titles: Automation of workshop measurement in company ASTRO KOVO
Authors: Holub, Antonín
Advisor: Česánek, Jiří
Česánek, Jiří
Referee: Melichar, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10250
Keywords: měření;automatizace;Equator;Kuka;robot;měřidlo;měřící box;měřící buňka;paletizace;manipulační systém
Keywords in different language: automation;measurement;Equator;Kuka;Robot;gauge;measuring box;palletizing;handling system
Abstract: Diplomová práce obsahuje analýzu využití moderních měřících přístrojů v podmínkách sériové výroby drobných rotačních dílů. Zvolené měřidlo Renishaw Equator v kombinaci s průmyslovým robotem Kuka bylo začleněno do měřící buňky s vlastním paletizačním systémem. Tento funkční celek přináší zcela nový přístup ke kontrole dílů a jeho originální funkční a designové řešení najde uplatnění i za hranicí firmy Astro Kovo Plzeň s.r.o
Abstract in different language: The diploma thesis contains an analysis of the use of modern measuring devices in terms of high volume production of small rotary parts. The main part of the thesis describes a developing of measuring cell, where is installed robot KUKA, measuring device Renishaw EquatorTM and own supplying system. This solution provides a completely new approach to a measuring of parts which are produced in large series. Original technical solution and perfect design give the cell a wide selling potential.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2013_Holub.pdfPlný text práce15,95 MBAdobe PDFView/Open
Holub A. - Hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce921,2 kBAdobe PDFView/Open
Holub A. - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Holub A. - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce386,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.