Název: Testování virtuálního NC stroje v prostředí PLM systému NX
Další názvy: Testing virtual NC machine in the environment PLM NX
Autoři: Hájíček, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Hnátík, Jan
Hnátík, Jan
Oponent: Česánek, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10252
Klíčová slova: Virtuální CNC stroj;optimalizace;testování;NC program;parametry pohonů;NX CAM;CSE simulace;řídící driver;postprocesor;kinematika;Mercedes test;Okuma test
Klíčová slova v dalším jazyce: Virtual CNC tool machine;optimization;testing;NC program;parameters of drive;NX CAM;CSE simulation;motion driver;postprocessor;kinematics;Mercedes test;Okuma test
Abstrakt: Cílem této diplomové práce bylo zefektivnění optimalizace pětiosého CNC centra Sahos Dynamic No. 261 a navrhnout optimální výstupní technologické testování. Návrhem řešení bylo využití pokročilých technologických simulací v PLM systému NX. Byla vytvořena virtuální maketa CNC stroje řízená reálným NC kódem. Maketa se skládá z řídícího driveru, postprocesoru, kinematiky a knihoven nutných pro implementaci simulátoru do prostředí NX CAM. Byla navržena metodika optimalizace pohonů a technologie. Díky této navržené metodice významně klesla časová i ekonomická náročnost celého procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main target of this diploma work was to streamline the optimization of five-axis CNC tool machine Sahos Dynamic No. 261 and to propose optimal technological output testing. The solution was to use advanced simulation technology in PLM NX. It was created a virtual CNC tool machine controlled by NC code. Virtual tool machine consists of a motion driver, postprocessor, kinematics and libraries for implementation of the simulator environment NX CAM. It was proposed methodology of optimization drives and technology. Temporal and economic cost of the process was significantly decreased with this proposed methodology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
02_DP_Hajicek.pdfPlný text práce4,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajicek - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce919,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajicek - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce948,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajicek - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce360,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10252

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.