Title: Testování virtuálního NC stroje v prostředí PLM systému NX
Other Titles: Testing virtual NC machine in the environment PLM NX
Authors: Hájíček, Zdeněk
Advisor: Hnátík, Jan
Hnátík, Jan
Referee: Česánek, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10252
Keywords: Virtuální CNC stroj;optimalizace;testování;NC program;parametry pohonů;NX CAM;CSE simulace;řídící driver;postprocesor;kinematika;Mercedes test;Okuma test
Keywords in different language: Virtual CNC tool machine;optimization;testing;NC program;parameters of drive;NX CAM;CSE simulation;motion driver;postprocessor;kinematics;Mercedes test;Okuma test
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo zefektivnění optimalizace pětiosého CNC centra Sahos Dynamic No. 261 a navrhnout optimální výstupní technologické testování. Návrhem řešení bylo využití pokročilých technologických simulací v PLM systému NX. Byla vytvořena virtuální maketa CNC stroje řízená reálným NC kódem. Maketa se skládá z řídícího driveru, postprocesoru, kinematiky a knihoven nutných pro implementaci simulátoru do prostředí NX CAM. Byla navržena metodika optimalizace pohonů a technologie. Díky této navržené metodice významně klesla časová i ekonomická náročnost celého procesu.
Abstract in different language: The main target of this diploma work was to streamline the optimization of five-axis CNC tool machine Sahos Dynamic No. 261 and to propose optimal technological output testing. The solution was to use advanced simulation technology in PLM NX. It was created a virtual CNC tool machine controlled by NC code. Virtual tool machine consists of a motion driver, postprocessor, kinematics and libraries for implementation of the simulator environment NX CAM. It was proposed methodology of optimization drives and technology. Temporal and economic cost of the process was significantly decreased with this proposed methodology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_DP_Hajicek.pdfPlný text práce4,69 MBAdobe PDFView/Open
Hajicek - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce919,55 kBAdobe PDFView/Open
Hajicek - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce948,8 kBAdobe PDFView/Open
Hajicek - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce360,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.