Název: Nastavení procesu řízení kvality outsourcingu svařovaných NT těles parních turbín
Další názvy: The setting up of the quality management process of the outsourcing welded NT bodies of steam turbines
Autoři: Havíř, Milan
Vedoucí práce/školitel: Zídková, Helena
Svěrák, Jiří
Oponent: Řeřicha, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10253
Klíčová slova: kvalita;outsourcing;projekt;svary;proces;projekt;nízkotlaké těleso;zkoušení;kontrola
Klíčová slova v dalším jazyce: quality;outsourcing;project;welds;processe;project;low-pressure casing;testing;inspection
Abstrakt: Cílem práce je nastavit proces řízení kvality outsourcingu svařovaných nízkotlakých těles parních turbín v Doosan Škoda Power. Práce obsahuju popis systému řízení kvality ve společnosti a analýzu stavu procesu řízení kvality outsourcingu a na základě této analýzy jsou navržena opatření na zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to set the quality managemet proces of the outsourcing of welded low-pressure steam turbines bodies in Doosan Skoda Power. The thesis contains a description of the quality management system in the company and analyzes the status of the quality management proces of the outsourcing and based on this analysis, some measures are proposed to improve.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Milan Havir.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havir - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce534,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havir - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce911,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havir - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce417,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10253

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.