Title: Nastavení procesu řízení kvality outsourcingu svařovaných NT těles parních turbín
Other Titles: The setting up of the quality management process of the outsourcing welded NT bodies of steam turbines
Authors: Havíř, Milan
Advisor: Zídková, Helena
Svěrák, Jiří
Referee: Řeřicha, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10253
Keywords: kvalita;outsourcing;projekt;svary;proces;projekt;nízkotlaké těleso;zkoušení;kontrola
Keywords in different language: quality;outsourcing;project;welds;processe;project;low-pressure casing;testing;inspection
Abstract: Cílem práce je nastavit proces řízení kvality outsourcingu svařovaných nízkotlakých těles parních turbín v Doosan Škoda Power. Práce obsahuju popis systému řízení kvality ve společnosti a analýzu stavu procesu řízení kvality outsourcingu a na základě této analýzy jsou navržena opatření na zlepšení.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to set the quality managemet proces of the outsourcing of welded low-pressure steam turbines bodies in Doosan Skoda Power. The thesis contains a description of the quality management system in the company and analyzes the status of the quality management proces of the outsourcing and based on this analysis, some measures are proposed to improve.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Milan Havir.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Havir - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce534,79 kBAdobe PDFView/Open
Havir - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce911,16 kBAdobe PDFView/Open
Havir - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce417,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10253

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.