Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVyšata, Jiřícs
dc.contributor.advisorPokorná, Václavacs
dc.contributor.authorKorostenský, Stanislavcs
dc.contributor.refereeDuchek, Vladimírcs
dc.date.accepted2013-06-19cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:00:08Z-
dc.date.available2012-10-29cs
dc.date.available2014-02-06T13:00:08Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-24cs
dc.identifier54861cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10255-
dc.description.abstractTématem diplomové práce je zhodnocení stávajícího konstrukčního řešení technologie výroby svařovaných příhradových stožárů s následnou racionalizací procesu výroby. Konkrétně se jedná zejména o konstrukci přípravku, který proces svařování zefektivní, při dodržení rozměrových a kvalitativních požadavků na výrobek. Cílem diplomové práce je zlepšení technických, případně organizačních podmínek, při dosažení efektivnější výroby.cs
dc.format53cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectRacionalizace prácecs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjecttechnologie výrobycs
dc.titleNávrh nového konstrukčního a technologického řešení výroby vybraných dílů příhradových stožárů.cs
dc.title.alternativeProposal for a new structural design of manufacturing technology welded lattice towers.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe topic of this thesis is to evaluate the existing structural design technology of welded lattice towers with subsequent rationalization process of manufacturing. Relevant items are especially on the Construction of preparation which more efficient the process of welding, while complying with the dimensional and quality requirements of the product. The aim of this thesis is to improve technical or organizational measures for achieving more efficient production.en
dc.subject.translatedRationalization of worken
dc.subject.translatedweldingen
dc.subject.translatedmanufacturing technologyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOROSTENSKY_diplomova prace.pdfPlný text práce6,23 MBAdobe PDFView/Open
Korostensky - Hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Korostensky - oponentni posudek.PDFPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Korostensky - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce343,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10255

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.