Title: Návrh ostření monolitních vrtáků pro obrábění austenitických ocelí
Other Titles: Design for monolithic drill bits sharpening for machining of austenitic steel
Authors: Mandík, Lukáš
Advisor: Česánek, Jiří
Česánek, Jiří
Referee: Sklenička, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10257
Keywords: šroubovitý vrták;slinutý karbid;austenitická ocel;makrogeometrie;mikrogeometrie;tenká vrstva;trvanlivost
Keywords in different language: spiral drill bit;cemented carbide;austenitic steel;macrogeometry;microgeometry;thin layer;durability
Abstract: Diplomová práce obsahuje souhrn informací ohledně problematiky obrábění austenitické korozivzdorné oceli monolitními šroubovitými vrtáky. Cílem práce je návrh ostření monolitního vrtáku, návrh možné povrchové úpravy a druh tenké vrstvy. Cílem experimentální části práce bude otestovat řezivost navrženého nástroje v porovnání s referenčním nástrojem. Důraz bude kladen především na trvanlivost navrženého nástroje.
Abstract in different language: The diploma thesis contains a summary of information regarding problems of machining of austenitic stainless steel by monolithic spiral drill bits. The aim of the diploma thesis is design for a monolithic drill bit, design of possible surface modification and design of a thin layer. The aim of the experimental part is cutting property test in comparison with a reference drill bit. The main aim of the designed drill bit is durability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mandik_2013.pdfPlný text práce6,3 MBAdobe PDFView/Open
Mandik - Hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce946,72 kBAdobe PDFView/Open
Mandik - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce998,17 kBAdobe PDFView/Open
Mandik - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce372 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.