Název: Návrh ostření monolitních vrtáků pro obrábění austenitických ocelí
Další názvy: Design for monolithic drill bits sharpening for machining of austenitic steel
Autoři: Mandík, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Česánek, Jiří
Česánek, Jiří
Oponent: Sklenička, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10257
Klíčová slova: šroubovitý vrták;slinutý karbid;austenitická ocel;makrogeometrie;mikrogeometrie;tenká vrstva;trvanlivost
Klíčová slova v dalším jazyce: spiral drill bit;cemented carbide;austenitic steel;macrogeometry;microgeometry;thin layer;durability
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje souhrn informací ohledně problematiky obrábění austenitické korozivzdorné oceli monolitními šroubovitými vrtáky. Cílem práce je návrh ostření monolitního vrtáku, návrh možné povrchové úpravy a druh tenké vrstvy. Cílem experimentální části práce bude otestovat řezivost navrženého nástroje v porovnání s referenčním nástrojem. Důraz bude kladen především na trvanlivost navrženého nástroje.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis contains a summary of information regarding problems of machining of austenitic stainless steel by monolithic spiral drill bits. The aim of the diploma thesis is design for a monolithic drill bit, design of possible surface modification and design of a thin layer. The aim of the experimental part is cutting property test in comparison with a reference drill bit. The main aim of the designed drill bit is durability.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Mandik_2013.pdfPlný text práce6,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mandik - Hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce946,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mandik - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce998,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mandik - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce372 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10257

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.