Název: Zvýšení produktivity při použití moderního soustružnicko-obráběcího centra
Další názvy: Increasing of productivity by using modern machining center
Autoři: Plachý, Karel
Vedoucí práce/školitel: Duchek, Vladimír
Hamouz, Libor
Oponent: Matějka, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10259
Klíčová slova: investice;technologie;produktivita;náklady;návratnost
Klíčová slova v dalším jazyce: investment;technology;productivity;costs;return on investment
Abstrakt: Diplomová práce je zpracována na základě plánované investice do moderního soustružnicko-obráběcího CNC centra v rámci zvýšení poptávek odebíraných kusů výrobků. Jedná se o analýzu současné technologie výroby daného výrobku, návrh nové technologie a technicko-ekonomické zhodnocení. Investice se jeví jako velký přínos, jak z hlediska zvýšení produktivity, tak z pohledu nákladovosti výroby.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work is provided due to investment plan for new turning-machining CNC center for rising of inquires for products. The matter is analyses for present production technology of this product, new technology proposal and technical-economy analyses. This investment is huge contribution for rising of productivity and for saves in costs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Karel_Plachy24.5.2013(textova cast).pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plachy - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce585,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plachy - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce971,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plachy - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce431,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10259

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.