Title: Zvýšení produktivity při použití moderního soustružnicko-obráběcího centra
Other Titles: Increasing of productivity by using modern machining center
Authors: Plachý, Karel
Advisor: Duchek, Vladimír
Hamouz, Libor
Referee: Matějka, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10259
Keywords: investice;technologie;produktivita;náklady;návratnost
Keywords in different language: investment;technology;productivity;costs;return on investment
Abstract: Diplomová práce je zpracována na základě plánované investice do moderního soustružnicko-obráběcího CNC centra v rámci zvýšení poptávek odebíraných kusů výrobků. Jedná se o analýzu současné technologie výroby daného výrobku, návrh nové technologie a technicko-ekonomické zhodnocení. Investice se jeví jako velký přínos, jak z hlediska zvýšení produktivity, tak z pohledu nákladovosti výroby.
Abstract in different language: This diploma work is provided due to investment plan for new turning-machining CNC center for rising of inquires for products. The matter is analyses for present production technology of this product, new technology proposal and technical-economy analyses. This investment is huge contribution for rising of productivity and for saves in costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Karel_Plachy24.5.2013(textova cast).pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Plachy - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce585,02 kBAdobe PDFView/Open
Plachy - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce971,86 kBAdobe PDFView/Open
Plachy - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce431,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.