Název: Preparace břitu monolitních fréz pomocí vlečného omílání
Další názvy: Preparation cutting edge of solid milling tools by the means of drag-finishing process
Autoři: Švarc, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Zetek, Miroslav
Kožmín, Pavel
Oponent: Česáková, Ivana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10261
Klíčová slova: vlečné omílání;preparace břitu;mikrogeometrie;drsnost povrchu;K faktor
Klíčová slova v dalším jazyce: drag finishing;preparing of the cutting edge;microgeometry;surface roughness;K factor
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi preparace břitu monolitních frézovacích nástrojů pomocí technologie vlečného omílání, při použití rozdílných médií a procesních časů preparace břitu. Dále se zabývá kvalitativními výsledky drsnosti povrchu dosažených pomocí vlečného omílání. Takto připravené nástroje dále poslouží pro testování trvanlivosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the possibilities of cutting edge preparations of solid milling tools by the means of drag finishing technology, using different media and their relation to procedural times of the cutting edge preparing. It also deals with qualitative outcomes of the roughness of the tool surface achieved by drag finishing. These tools will be further used for endurance testing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Vojtech Svarc-2013.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svarc V. - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce985,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svarc - oponentni posudek.PDFPosudek oponenta práce961,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svarc - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce382,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10261

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.