Title: Preparace břitu monolitních fréz pomocí vlečného omílání
Other Titles: Preparation cutting edge of solid milling tools by the means of drag-finishing process
Authors: Švarc, Vojtěch
Advisor: Zetek, Miroslav
Kožmín, Pavel
Referee: Česáková, Ivana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10261
Keywords: vlečné omílání;preparace břitu;mikrogeometrie;drsnost povrchu;K faktor
Keywords in different language: drag finishing;preparing of the cutting edge;microgeometry;surface roughness;K factor
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi preparace břitu monolitních frézovacích nástrojů pomocí technologie vlečného omílání, při použití rozdílných médií a procesních časů preparace břitu. Dále se zabývá kvalitativními výsledky drsnosti povrchu dosažených pomocí vlečného omílání. Takto připravené nástroje dále poslouží pro testování trvanlivosti.
Abstract in different language: This thesis deals with the possibilities of cutting edge preparations of solid milling tools by the means of drag finishing technology, using different media and their relation to procedural times of the cutting edge preparing. It also deals with qualitative outcomes of the roughness of the tool surface achieved by drag finishing. These tools will be further used for endurance testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Vojtech Svarc-2013.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Svarc V. - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce985,68 kBAdobe PDFView/Open
Svarc - oponentni posudek.PDFPosudek oponenta práce961,34 kBAdobe PDFView/Open
Svarc - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce382,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.