Název: Trvanlivost brusných kotoučů při rovinném broušení na dvoukotoučové brusce Stähli
Další názvy: Durability grinding wheels for surface grinding on double disc grinding machine Stähli
Autoři: Tomek, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Zetek, Miroslav
Narovec, Josef
Oponent: Jandečka, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10262
Klíčová slova: oboustranné rovinné broušení;životnost brusných kotoučů;geometrie;ekonomické hodnocení;specifické vlastnosti brusných kotoučů
Klíčová slova v dalším jazyce: double-sided surface grinding;grinding wheel life;geometry;economic evaluation;specific properties of grinding wheels
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou rovinného broušení na dvoukotoučové brusce. Cílem bylo zvýšení životnosti brusných kotoučů a vylepšení výrobního procesu. Na závěr jsou uvedeny ekonomické přínosy této diplomové práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma sheet deals with the problem of surface grinding on double disc grinder. The aim was to increase the service life of grinding wheels and the enhancement of the production process. Finally the economic benefits of this diploma sheet.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-M.Tomek.pdfPlný text práce4,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomek - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce877,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomek - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomek - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce486,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10262

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.