Title: Obrábění oceli o vyšší tvrdosti kulovou frézou
Other Titles: Machining of the steel with higher hardness by ball mill
Authors: Zýka, Stanislav
Advisor: Zetek, Miroslav
Kožmín, Pavel
Zetek, Miroslav
Referee: Roud, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10263
Keywords: Slinutý karbid;kalená nástrojová ocel;tvrdost;povlak;kulová fréza;tvrdé obrábění
Keywords in different language: cemented carbide;hardened tool steel;hardness;coating;ball mill;hard machining
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou obrábění ocelí o vysoké tvrdosti. V práci je také řešená problematika správného najíždění kulových fréz do řezu. Experimentální část se týká porovnání kulových fréz při obrábění kalené a popuštěné nástrojové oceli 19436 s tvrdostí 64HRC. Nástroje se od sebe liší různým složením slinutého karbidu a různou nadeponovanou vrstvou.
Abstract in different language: This thesis deals with the machining of the steels with high hardness. In this work is also soluted the issue of the correct approach ball mills to cut. The experimental part deals with the comparison ball mills for machining hardened and tempered tool steel 19436 with a hardness of 64HRC. The tools have different structure of cemented carbide and different coating.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zyka_Stanislav_DP_2013.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
Zyka - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce950,83 kBAdobe PDFView/Open
Zyka - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce827,7 kBAdobe PDFView/Open
Zyka - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce474,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.