Název: Obrábění oceli o vyšší tvrdosti kulovou frézou
Další názvy: Machining of the steel with higher hardness by ball mill
Autoři: Zýka, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Zetek, Miroslav
Kožmín, Pavel
Zetek, Miroslav
Oponent: Roud, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10263
Klíčová slova: Slinutý karbid;kalená nástrojová ocel;tvrdost;povlak;kulová fréza;tvrdé obrábění
Klíčová slova v dalším jazyce: cemented carbide;hardened tool steel;hardness;coating;ball mill;hard machining
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou obrábění ocelí o vysoké tvrdosti. V práci je také řešená problematika správného najíždění kulových fréz do řezu. Experimentální část se týká porovnání kulových fréz při obrábění kalené a popuštěné nástrojové oceli 19436 s tvrdostí 64HRC. Nástroje se od sebe liší různým složením slinutého karbidu a různou nadeponovanou vrstvou.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the machining of the steels with high hardness. In this work is also soluted the issue of the correct approach ball mills to cut. The experimental part deals with the comparison ball mills for machining hardened and tempered tool steel 19436 with a hardness of 64HRC. The tools have different structure of cemented carbide and different coating.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTO) / Theses (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zyka_Stanislav_DP_2013.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zyka - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce950,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zyka - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce827,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zyka - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce474,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10263

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.