Název: Možnosti archeologického poznání čs. opevnění z 30. let 20. století - Plzeňská čára
Další názvy: The possibilities of research of Czechoslovak fortifications from the 1930s - Pilsen line
Autoři: Česal, Jan
Vedoucí práce/školitel: Rak, Michal
Oponent: Funk, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10265
Klíčová slova: polní opevnění;okop;pevnostní linie;nedestruktivní výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: field fortifications;foxhole;strength line;non-destructive research
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá postupným vývojem čs. stálého opevnění z druhé poloviny 30. let 20. století a opevňovacími pracemi s tím spojenými. Dále jsou v práci popsány příklady zahraničních linií a důvody vedoucí k jejich výstavbě. Následně zde byly zdokumentovány relikty polních fortifikací a jejich grafické zobrazení v systému ArcGis a zanesení získaných dat do databáze.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis apply with the gradual development of Czechoslovakia forts from the second half of the 30th 20th century and earthworks associated with this. Furthermore, the work described examples of foreign lines, and the reasons for their construction. Subsequently, there have been documented relics field fortifications and their graphical display in the ArcGIS system and enter up of the data in the database.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Cesal Moznosti archeologickeho poznani cs. opevneni z 30. let 20. stoleti - Plzenska cara.pdfPlný text práce39,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cesal_Rak_VP.pdfPosudek vedoucího práce730,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cesal_Funk_OP.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cesal.pdfPrůběh obhajoby práce117,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10265

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.