Title: Možnosti archeologického poznání čs. opevnění z 30. let 20. století - Plzeňská čára
Other Titles: The possibilities of research of Czechoslovak fortifications from the 1930s - Pilsen line
Authors: Česal, Jan
Advisor: Rak, Michal
Referee: Funk, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10265
Keywords: polní opevnění;okop;pevnostní linie;nedestruktivní výzkum
Keywords in different language: field fortifications;foxhole;strength line;non-destructive research
Abstract: Bakalářská práce se zabývá postupným vývojem čs. stálého opevnění z druhé poloviny 30. let 20. století a opevňovacími pracemi s tím spojenými. Dále jsou v práci popsány příklady zahraničních linií a důvody vedoucí k jejich výstavbě. Následně zde byly zdokumentovány relikty polních fortifikací a jejich grafické zobrazení v systému ArcGis a zanesení získaných dat do databáze.
Abstract in different language: The bachelor thesis apply with the gradual development of Czechoslovakia forts from the second half of the 30th 20th century and earthworks associated with this. Furthermore, the work described examples of foreign lines, and the reasons for their construction. Subsequently, there have been documented relics field fortifications and their graphical display in the ArcGIS system and enter up of the data in the database.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Cesal Moznosti archeologickeho poznani cs. opevneni z 30. let 20. stoleti - Plzenska cara.pdfPlný text práce39,57 MBAdobe PDFView/Open
Cesal_Rak_VP.pdfPosudek vedoucího práce730,24 kBAdobe PDFView/Open
Cesal_Funk_OP.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Cesal.pdfPrůběh obhajoby práce117,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.