Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 128
Titlbach, Petr
Archeologie trampingu

The Bachelor's thesis deals with the topic of the archaeology of modernity, more specifically focuses on archaeology of tramping by using the methods of classical archaeology. The subject of the study is a non-destructive research of a deserted tramp village Ohio near Ch...

Mašková, Kristýna
Dějiny archeologie na území okresu Tachov

The main purpose of my work was the drafting of an outline of the history of Archaeology Research in the territory of the District of Tachov. The work is divided into several parts. After the acquaintance with the district describing an overview of research findings from&...

Novák, Daniel
Hrádek u České Břízy

This thesis is occupied with the locality called Hrádek u České Břízy. The locality is situated in the West Bohemia approximately 10 km north of the city Plzeň in the cadastral area of the village Česká Bříza. The castle was likely founded in the middle of the 1...

Karásková, Anna
Hradiště Kněží hora u Katovic v kontextu vývoje v pravěku a raném středověku

The Bachelor's thesis deals with the topic of hillfort "Kněží hora" near Katovice in the context of evolution in Prehistory and Early Middle Ages. Settlement of this site is known since the Mesolithic till the times of La- Téne period. Another settlement is known ...

Behenský, Pavel
Možnosti identifikace silně poškozených mohylových náspů nedestruktivními metodami: případová studie Sedlec-Hůrka

The aim of this work is the possibility of identifying badly damaged burial mounds with non-destructive methods on the defunct Middle Bronze Age tumulus necropolis Sedlec-Hůrka. The work is divided into two parts. The first section briefly describes more general topics such as: the...

Boháč, Matěj
Možnosti studia pracovních a výrobních stop na bronzových artefaktech

In the Czech archaeology, the metalwork wear analysis or use-wear analysis on bronze artefacts is still to some extent a neglected research topic. Presented study is focused on detecting possibilities of use-wear analysis on bronze artefacts. In this work, there are presented results&#x...

Valenta, Tomáš
Vznik a vývoj zemědělství v době kamenné

The bachelor thesis is focused on the issue of the origin and spread of agricultural cultures in Europe. Based on available literature, the main models of the emergence of agriculture in the Near East and its spread to Europe are described. Inventions related to the emerg...

Heřmanová, Lada
Geneze vesnické návsi ve středověku na příkladu vsí v zázemí města Plzně

This thesis deals with the transformation of the medieval village square and the analysis of the typology of the village square in the background of the city of Pilsen, which is based on the maps of the stable cadastre. The aim is therefore to analyze floor plans...

Burobin, Mikhail
Stavební železo z pozdně středověké a časně novověké vesnice

This work is dedicated to the problem of iron artefacsts that are often found in the deserted villages of early post-medieval period. The aim of this work is to create the catalogue of the artefacts from the excavation in Rovný 2014, and to realize their following co...

Straková, Kristýna
Projevy násilí ve společnostech doby bronzové

This bachelor's thesis focuses on the theme of violence in the prehistory, especially on violence in the Bronze Age societies. Theoretical part deals with the introduction to the problems of violence and the role of violence in particular periods of prehistory. I have also ...

Peteleová, Aneta
Pravěká hradiště na Tachovsku

This work is focused on identification and documentation archaeological sites for using airborne laser scanning. It focuses on eight locations in Tachov region.

Černá, Lenka
Společenské postavení dětí na přelomu eneolitu a doby bronzové

The aim of this thesis is summary of stafe of knowledge about social status of children in prehistoric cultures represented by Bell Beaker culture and Early Bronge Age in Bohemia. The main source are individuall children´s burials. Subject is focused on differences of burial r...

Titlbach, Petr
Archeologie trampingu

The Bachelor's thesis deals with the topic of the archaeology of modernity, more specifically focuses on archaeology of tramping by using the methods of classical archaeology. The subject of the study is a non-destructive research of a deserted tramp village Ohio near Chříč in&...

Burobin, Mikhail
Stavební železo z pozdně středověké a časně novověké vesnice

This work is dedicated to the problem of iron artefacsts that are often found in the deserted villages of early post-medieval period. The aim of this work is to create the catalogue of the artefacts from the excavation in Rovný 2014, and to realize their following co...

Graclík, Christián
Archeologický průzkum Norimberské cesty (úsek Tachov Bärnau) s využitím dat leteckého laserového skenování

This thesis is focused on reconnaissance of the section of Nuremberg's trail between Tachov and Bärnau. The history and development of the Nuremberg's trail, one of the most important long-distance communications in the Middle Ages, will be highlighted. The next step is detailed...

Straka, Radek
Dějiny archeologie na území okresu Klatovy

The main task of the bachelor thesis is to compile a comprehensive overview of the situation and development of archeology in the territory of Klatovy. The first part will be aimed at researchers who have dealt with this field and their relationship to archaeological theory&#x...

Tomášek, Martin
Nedestruktivní výzkum vesnice Záhoří (Sahorsch) zaniklé po roce 1945

This thesis aims on research of historical resources and executing of non evasive archaeological research of the village Záhoří, abolished after 1945. It's author sums up all available literar and geographic material and makes plans of the site based on data from the site ...

Dmitrišin, Ondřej
Povrchový průzkum hradu Sychrov (okr. Plzeň-sever)

This thesis presents all the information known about the site, including its history, history of the city Rabštejn and history of research. The main part contains description of the state of the ruin nowadays and presentation of an original appearance of the whole castle. A&#x...

Větrovec, Michal
HRAD U STRAŠÍNA OKR. KLATOVY V KONTEXTU NEDOKONČENÝCH HRADNÍCH AREÁLŮ V ČECHÁCH

The subject of this bachelor thesis is the wider problem of unregistered castles in Bohemia. Attention was paid to the incomplete, At the beginning of the construction of the abandoned castle near Strašín, whose construction site became a rocky ridge above the village Lazna ne...

Dmitrišin, Ondřej
Povrchový průzkum hradu Sychrov (okr. Plzeň-sever)

This thesis presents all the information known about the site, including its history, history of the city Rabštejn and history of research. The main part contains description of the state of the ruin nowadays and presentation of an original appearance of the whole castle. A&#x...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 128