Title: Tetování v pravěku
Other Titles: Tattoos in prehistory
Authors: Vítek, Zdeněk
Advisor: Krištuf Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37863
Keywords: pravěk;tetování;nástroje;ikonografie
Keywords in different language: prehistory;tattoos;tools;iconography
Abstract: Práce je zaměřena na problematiku tetování v pravěku. Na základě literatury je zde představen význam tetování v tradičních kulturách i v současnosti a je nastíněn jeho možný účel v pravěkých kulturách. V práci jsou diskutovány dochované příklady pravěkého tetování i další artefakty, které mohou o tetování svědčit (umění, antropomorfní plastika), či přímo souviset s jeho tvorbou.
Abstract in different language: This thesis is aimed at the issue of ancient tattooing. On the basis of literature, the significance of tattoos in traditional cultures, and in the present, is presented here. Its purpose in ancient cultures is also outlined. Examples of preserved ancient tattoos are discussed in the thesis, as well as other artifacts, which may indicate tattoos (art, anthropomorphic figurines) or directly relate to its creation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vitek_2018.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Vitek posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce608,8 kBAdobe PDFView/Open
Vitek-posudek oponent.PDFPosudek oponenta práce319,32 kBAdobe PDFView/Open
Vitek.PDFPrůběh obhajoby práce48,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.