Title: Pohřební ritus doby halštatské v západních Čechách
Other Titles: Burial rite of hallstatt age in western Bohemia
Authors: Fikar, Vojtěch
Advisor: Menšík, Petr
Referee: Hlásek, Daniel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10269
Keywords: bakalářská práce;doba halštatská;historie bádání;pohřební ritus;hrob;pohřebiště
Keywords in different language: bachelor thesis;hallstatt period;history of research;burial rite;burial;burial ground
Abstract: Práce je stručným shrnutím dosud publikovaných poznatnků o pohřebním ritu doby halštatské v západních Čechách. Text je zaměřen na historii bádání,charakter a variabilitu pohřebního ritu, artefaktovou náplň jednotlivých pohřbů a na jejich možnou symboliku. V práci je obsažen soupis známých halštatských pohřebišť v západních Čechách a jejich databázy.
Abstract in different language: Work is brief summary of so far published knowledge about burial rite of hallstatt era in western Bohemia. Text is focused on history of research, charakter and variability of burial rite, artefakt inventory in an individual grave and their possible symbolic. The work include list of known hallstatt era burial grounds in western Bohemia, and their database.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pohrebni ritus doby halstatske v zapadnich Cechach.pdfPlný text práce12,24 MBAdobe PDFView/Open
Fikar_Mensik_VP.pdfPosudek vedoucího práce112,46 kBAdobe PDFView/Open
Fikar_Hlasek_OP.pdfPosudek oponenta práce10,22 MBAdobe PDFView/Open
Fikar.pdfPrůběh obhajoby práce130,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.