Název: Zhodnocení informačního potenciálu českých mezolitických souborů štípané industrie z hlediska jejich technologické skladby
Další názvy: Informational potential of Mesolithic chipped industry in Bohemia in terms of their technological composition
Autoři: Bardounová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Moravcová, Marta
Oponent: Šída, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10283
Klíčová slova: mezolit;štípaná industrie;jádro;čepele;úštěpy;výrobní odpad;retušované nástroje;sběr;odkryv;artefakt;ekofakt
Klíčová slova v dalším jazyce: mesolithic;chipped industry;core;blades;flakes;waste;retouch tools;field walking;outcrop;artefact;ecofact
Abstrakt: Tato práce porovnává technologickou skladbu štípané industrie v závislosti na použité terénní metodě výzkumu. Zároveň práce zkoumá informační potenciál souborů štípané industrie. Porovnání probíhá na základě získaných dat z lokalit, která jsou zpracována databázovým softwarem.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation compares the influence of the field research method used on lithic industry composition. It also explores the information potential of lithic industry collections. The comparison has been performed on the basis of site data obtained using database software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAR) / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Eva_Bardounova_BP_vc_priloh.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bardounova_Moravcova VP.pdfPosudek vedoucího práce816,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bardounova_Sida OP.pdfPosudek oponenta práce817,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bardounova.pdfPrůběh obhajoby práce123,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10283

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.