Title: Zhodnocení informačního potenciálu českých mezolitických souborů štípané industrie z hlediska jejich technologické skladby
Other Titles: Informational potential of Mesolithic chipped industry in Bohemia in terms of their technological composition
Authors: Bardounová, Eva
Advisor: Moravcová, Marta
Referee: Šída, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10283
Keywords: mezolit;štípaná industrie;jádro;čepele;úštěpy;výrobní odpad;retušované nástroje;sběr;odkryv;artefakt;ekofakt
Keywords in different language: mesolithic;chipped industry;core;blades;flakes;waste;retouch tools;field walking;outcrop;artefact;ecofact
Abstract: Tato práce porovnává technologickou skladbu štípané industrie v závislosti na použité terénní metodě výzkumu. Zároveň práce zkoumá informační potenciál souborů štípané industrie. Porovnání probíhá na základě získaných dat z lokalit, která jsou zpracována databázovým softwarem.
Abstract in different language: This dissertation compares the influence of the field research method used on lithic industry composition. It also explores the information potential of lithic industry collections. The comparison has been performed on the basis of site data obtained using database software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eva_Bardounova_BP_vc_priloh.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Bardounova_Moravcova VP.pdfPosudek vedoucího práce816,35 kBAdobe PDFView/Open
Bardounova_Sida OP.pdfPosudek oponenta práce817,69 kBAdobe PDFView/Open
Bardounova.pdfPrůběh obhajoby práce123,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10283

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.