Název: Analytical Reports: Their evolving prevalence in today´s business environment
Další názvy: Analytical Reports: Their evolving prevalence in today´s business environment
Autoři: Pěchovová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kumar, Alok
Oponent: Matta, Ivan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10292
Klíčová slova: analytické zprávy;doporučení;styl psaní;obchodní prostředí;organizační strategie;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: analytical reports;recommendation;writing style;business environment;organizational strategies;analysis
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje analytickým zprávám a to jak z hlediska teoretického tak i praktického. Teoretická část obsahuje základní informace o analytických zprávách a může sloužit také jako příručka pro psaní analytických zpráv pro začátečníky. V praktické části je důraz kladen na rozbor skutečných analytických zpráv z hlediska stylistického, jazykového a lexikálního. Praktická část také obsahuje dotazník s odpověďmi, které poskytla poradenská firma, která se podílela na tvorbě této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis was to focus on a business case first from the theoretical perspective and after analyze a real business case. The theoretical part contains essential information concerning analytical reports. Theoretical part may also help some beginners with planning and writing analytical reports. The practical part is focusing on analysing real analytical reports such as evaluation of the style, language and lexis. The practical part also contains questionnaire and answers from a consulting company which participated in creating this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_petra_pechovova_2012.pdfPlný text práce4,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Pechovova.pdfPosudek vedoucího práce274,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Pechovova.pdfPosudek oponenta práce273,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Petra Pechovova.pdfPrůběh obhajoby práce108,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10292

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.