Title: Analytical Reports: Their evolving prevalence in today´s business environment
Other Titles: Analytical Reports: Their evolving prevalence in today´s business environment
Authors: Pěchovová, Petra
Advisor: Kumar, Alok
Referee: Matta, Ivan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10292
Keywords: analytické zprávy;doporučení;styl psaní;obchodní prostředí;organizační strategie;analýza
Keywords in different language: analytical reports;recommendation;writing style;business environment;organizational strategies;analysis
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje analytickým zprávám a to jak z hlediska teoretického tak i praktického. Teoretická část obsahuje základní informace o analytických zprávách a může sloužit také jako příručka pro psaní analytických zpráv pro začátečníky. V praktické části je důraz kladen na rozbor skutečných analytických zpráv z hlediska stylistického, jazykového a lexikálního. Praktická část také obsahuje dotazník s odpověďmi, které poskytla poradenská firma, která se podílela na tvorbě této práce.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis was to focus on a business case first from the theoretical perspective and after analyze a real business case. The theoretical part contains essential information concerning analytical reports. Theoretical part may also help some beginners with planning and writing analytical reports. The practical part is focusing on analysing real analytical reports such as evaluation of the style, language and lexis. The practical part also contains questionnaire and answers from a consulting company which participated in creating this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_petra_pechovova_2012.pdfPlný text práce4,96 MBAdobe PDFView/Open
ved Pechovova.pdfPosudek vedoucího práce274,49 kBAdobe PDFView/Open
op Pechovova.pdfPosudek oponenta práce273,26 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Petra Pechovova.pdfPrůběh obhajoby práce108,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.