Title: European Culture Capital 2015: A Comparative study of Pilsen with its predecessors
Other Titles: European Culture Capital 2015: A Comparative study of Pilsen with its predecessors
Authors: Nováková, Kamila
Advisor: Kumar, Alok
Referee: Franklin, David Eugene
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10295
Keywords: kultura;Evropská unie;Evropské hlavní město kultury;Plzeň;Praha;Lille;Liverpool;srovnávací studie
Keywords in different language: culture;European union;European capital of culture;Pilsen;Prague;Lille;Liverpool;comparative study
Abstract: Téma této bakalářské práce zní Evropské hlavní město kultury 2015: srovnávací studie města Plzně s předchůdci. V první části práce jsou vysvětleny klíčové termíny a uvedeny základní informace o projektu. Bakalářská práce je zaměřena hlavně na město Plzeň. Je zde uveden stručný popis města, dále jeho program na rok 2015 a hlavní události roku. Další částí práce je interview s tiskovým mluvčím Techmania Science Centre. Praktická část se zaměřuje na srovnávací studii Plzně, Prahy, Lille a Liverpoolu z hlediska jejich záměru, programu, rozpočtu, návštěvnosti a dlouhodobých dopadů. Hlavním cílem této práce je provést analýzu Evropských hlavních měst kultury a porovnat je mezi sebou.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is European Culture Capital 2015: A Comparative study of Pilsen with its predecessors. The first part explains key terms and gives general information about the project. Moreover, the emphasis is put on the city of Pilsen. The description of the city as well as places of interest is presented. Subsequently its programme for the year 2015 in addition to main events is introduced. The interview with the Techmania Science Centre secretary is also included. The practical part contains the comparative study of Pilsen, Prague, Lille and Liverpool from the point of view of their aim, programme, budget, audience and long-term effects. The main goal of this thesis is to provide analysis of European Capitals of Culture and to compare their qualities among themselves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Kamila Novakova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
ved Novakova.pdfPosudek vedoucího práce897,26 kBAdobe PDFView/Open
op Novakova.pdfPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Kamila Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce110,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.