Název: European Culture Capital 2015: A Comparative study of Pilsen with its predecessors
Další názvy: European Culture Capital 2015: A Comparative study of Pilsen with its predecessors
Autoři: Nováková, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Kumar, Alok
Oponent: Franklin, David Eugene
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10295
Klíčová slova: kultura;Evropská unie;Evropské hlavní město kultury;Plzeň;Praha;Lille;Liverpool;srovnávací studie
Klíčová slova v dalším jazyce: culture;European union;European capital of culture;Pilsen;Prague;Lille;Liverpool;comparative study
Abstrakt: Téma této bakalářské práce zní Evropské hlavní město kultury 2015: srovnávací studie města Plzně s předchůdci. V první části práce jsou vysvětleny klíčové termíny a uvedeny základní informace o projektu. Bakalářská práce je zaměřena hlavně na město Plzeň. Je zde uveden stručný popis města, dále jeho program na rok 2015 a hlavní události roku. Další částí práce je interview s tiskovým mluvčím Techmania Science Centre. Praktická část se zaměřuje na srovnávací studii Plzně, Prahy, Lille a Liverpoolu z hlediska jejich záměru, programu, rozpočtu, návštěvnosti a dlouhodobých dopadů. Hlavním cílem této práce je provést analýzu Evropských hlavních měst kultury a porovnat je mezi sebou.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor thesis is European Culture Capital 2015: A Comparative study of Pilsen with its predecessors. The first part explains key terms and gives general information about the project. Moreover, the emphasis is put on the city of Pilsen. The description of the city as well as places of interest is presented. Subsequently its programme for the year 2015 in addition to main events is introduced. The interview with the Techmania Science Centre secretary is also included. The practical part contains the comparative study of Pilsen, Prague, Lille and Liverpool from the point of view of their aim, programme, budget, audience and long-term effects. The main goal of this thesis is to provide analysis of European Capitals of Culture and to compare their qualities among themselves.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Kamila Novakova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Novakova.pdfPosudek vedoucího práce897,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Novakova.pdfPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Kamila Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce110,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10295

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.