Title: Wuthering Heights: Literary Work and Its Film Adaptation - Comparative Study
Other Titles: Wuthering Heights: Literary Work and Its Film Adaptation - Comparative Study
Authors: Bastlová, Markéta
Advisor: Dejmalová, Lenka
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10297
Keywords: film;literatura;adaptace;srovnání;Na Větrné Hůrce;Emily Brontëová;Peter Kosminsky
Keywords in different language: film;literature;adaptation;comparison;Wuthering Heights;Emily Brontë;Peter Kosminsky
Abstract: Filmová adaptace klasického díla nebo jakékoliv knižní předlohy se často setkává s velikým očekáváním ze strany svých čtenářů. Přiblížením základních pojmů adaptační teorie, kterým se věnuje první část mé bakalářské práce, máme možnost zkoumat jednotlivé filmové adaptace. Za tímto účelem jsem si vybrala konkrétní adaptaci režiséra Petera Kosminského Bouřlivé výšiny z roku 1992, jejímuž rozboru jsem se věnovala v druhé části práce. Adaptaci jsem prozkoumala jak z hlediska filmové teorie, tak ji i porovnala s její knižní předlohou Na větrné hůrce od Emily Brontëové. Soustředila jsem se na filmové zpracování jazykově vyjádřených motivů v knize, i na některá pojetí důležitých scén. V bakalářské práci jsem tak mohla porovnat převedení jednoho z nejvýznamnějších děl 19. století na filmové plátno a rozebrat tak postupy a metody, kterými se režisér snažil vystihnout dílo Emily Brontëové.
Abstract in different language: Film adaptations of any fiction or any other literature are often encountered with a great expectation from its readers. Through the explanation of the basic terms, which are included in the first part of my bachelor thesis, it was possible to examine any particular film adaptation. For this purpose I have chosen a film from 1992 Wuthering Heights directed by Peter Kosminsky to which I dedicated the second part of my thesis. I analyzed the adaptation from the viewpoint of the film theory and then I compared it with Emily Brontë?s novel Wuthering Heights. I concentrated on converting the motives from the book on the screen and on some crucial scenes. In my bachelor thesis I was able to compare one of the most significant works of the 19th century to its film adaptation. I also analyzed the processes and methods which were used by the director in order to capture the work of Emily Brontë.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace.pdfPlný text práce715,82 kBAdobe PDFView/Open
ved Bastlova.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
op Bastlova.pdfPosudek oponenta práce988,71 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Marketa Bastlova.pdfPrůběh obhajoby práce93,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.