Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFranklin, David Eugenecs
dc.contributor.authorKrausová, Juliecs
dc.contributor.refereeKašparová, Janacs
dc.date.accepted2013-05-27cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:00:48Z
dc.date.available2012-07-13cs
dc.date.available2014-02-06T13:00:48Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-29cs
dc.identifier51049cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10299
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je zjistit, jak byla novela Rita Hayworth a vykoupení z věznice Shawshank převedena do filmové podoby. Dalším cílem bylo zjistit, do jaké míry byl pozměněn příběh. Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá procesem psaní filmových scénářů, které se inspirují již existujícími díly, a také popisuje proces vytváření filmů. Pratická část popisuje, jak byl vytvořen scénář pro film Vykoupení z věznice Shawshank, jak byl vytvořen film a jaké rozdíly můžeme zpozorovat mezi tímto filmem a novelou. S pomocí krátkého dotazníku, který byl vytvořen konkrétně pro účely této bakalářské práce, jsou vyhodnoceny některé ze scén.cs
dc.format48 s. (71 429 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectVykoupení z věznice Shawshankcs
dc.subjectvěznicecs
dc.subjectStephen Kingcs
dc.subjectrežisércs
dc.subjectFrank Darabontcs
dc.subjectscénářcs
dc.subjectfilmová adaptacecs
dc.subjectnovelacs
dc.subjectrozdílycs
dc.subjectscénycs
dc.titleThe Shawshank Redemption: The Novella and the Movie Adaptationcs
dc.title.alternativeThe Shawshank Redemption: The Novella and the Movie Adaptationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to examine how the novella Rita Hayworth and The Shawshank Redemption was adapted into the movie. The goal is also to find out to what extend were some changes made. This bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the process of writing a screenplay based on an existent material and it also desribes the process of making a movie. The practical part describes how the screenplay for The Shawshank Redemption was written, how the movie was made and which differences can be observed between this movie and the novella. With the help of a short questionnaire, which was conducted specifically for this bachelor thesis, some scenes are evaluated.en
dc.subject.translatedThe Shawshank Redemptionen
dc.subject.translatedprisonen
dc.subject.translatedStephen Kingen
dc.subject.translateddirectoren
dc.subject.translatedFrank Darabonten
dc.subject.translatedscreenplayen
dc.subject.translatedmovie adaptationen
dc.subject.translatednovellaen
dc.subject.translateddifferencesen
dc.subject.translatedscenesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT Krausova.pdfPlný text práce664,53 kBAdobe PDFView/Open
ved Krausova.pdfPosudek vedoucího práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
op Krausova.pdfPosudek oponenta práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Julie Krausova.pdfPrůběh obhajoby práce98,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.