Title: Andy Warhol and His Influence on American Cultural Life
Other Titles: Andy Warhol and His Influence on American Cultural Life
Authors: Gerbová, Tereza
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Vorel, Robert
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10307
Keywords: Andy Warhol;Pop Art;The Factory;The Velvet Underground;sítotisk
Keywords in different language: Andy Warhol;Pop Art;The Factory;The Velvet Underground;silk-screen print
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce bylo představit postavu Andyho Warhola jako umělce a představitele Pop Artu, malíře a filmového producenta a prokázat jeho vliv na kulturní život ve Spojených Státech Amerických. Bakalářská práce byla rozdělena do několika kapitol. V první kapitole jsou poskytnuty informace týkající se původu a života Andy Warhola. Ve druhé kapitole je Andy Warhol představen jako zakladatel a hlavní představitel uměleckého směru Pop Art. Důraz je kladen na fakt, že se stal komerčním umělcem a přeměnil umění na byznys. Třetí kapitola obsahuje fakta týkající se the Factory - uměleckého studia Andy Warhola a jeho filmovou tvorbu. Čtvrtá kapitola je věnována uměleckému směru Pop Art jako takovému a je v ní popsán jeho vývoj jeho charakteristické znaky. Poslední kapitola se zabývá vlivem Andy Warhola na americký kulturní život. Bakalářská práce je dále doplněna o několik příloh. První přílohou je anglicko-český slovník specifických termínů, které souvisejí s Andy Warholem. Ostatní přílohy jsou přílohy obrazové, kde jsou zobrazeny vybrané příklady děl Andy Warhola a také fotografie tohoto umělce.
Abstract in different language: The main aim of the Bachelor thesis was to introduce a Pop Art artist Andy Warhol and to prove his influence on cultural life in the United States of America. The Bachelor thesis is divided into several chapters and subchapters. The first chapter deals with Andy Warhol´s roots and his life. In the second chapter, Andy Warhol is introduced as a founder and main representative of Pop Art movement. There was emphasized the fact that Andy Warhol became a commercial artist and transformed art into business. The third chapter contains information about the Factory - Andy Warhol´s artistic studio and introduces him as a filmmaker. The fourth chapter of the thesis briefly introduces Pop Art movement, its development and basic features. Last chapter is a study and analysis proving Andy Warhol´s influence on American cultural life. The thesis is complemented with several appendices. The first appendix is in form of an English-Czech glossary of specific terms connected to Andy Warhol. Next appendices contain pictures of Andy Warhol´s works and his photographs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gerbova.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
ved Gerbova.pdfPosudek vedoucího práce990,2 kBAdobe PDFView/Open
op Gerbova.pdfPosudek oponenta práce884,18 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Tereza Gerbova.pdfPrůběh obhajoby práce91,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.