Název: Internet Safety - a summary with translation EN - CZ, CZ - EN
Další názvy: Internet Safety - a summary with translation EN - CZ, CZ - EN
Autoři: Ťoupalová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Kobylak, Skyland Václav
Oponent: Kumar, Alok
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10311
Klíčová slova: překlad;překladatelské postupy;překladová teorie;internetová bezpečnost;kyberšikana;kyberútočník;online pověst;dospívající a technologie;Megan Meier;pravidla pro užívání internetu
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;translation methods;translation theory;internet safety;cyberbullying;cyberbully;online reputation;teenagers and technologies;Megan Meier;rules on internet use
Abstrakt: Téma bakalářské práce je internetová bezpečnost. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část obsahuje překladatelskou teorii, překladatelské postupy a rozdíly mezi anglickým a českým jazykem. V druhé části jsou dva překlady, zabývájící se internetovou bezpečností, oba jsou doplněny o překladatelský komentář. V poslední části se nachází výzkum na téma kyberšikana v České republice, který je porovnáván s výzkumem, který byl proveden v Americe.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my bachaleor thesis is Internet safety. The thesis is divided into three main sections. In the first section the translation theory, translation methods and differences between English and Czech can be found. The second part includes two translations of selected texts dealing with the Internet safety. Both of them are supplemented with translation commentary. In the last part the research of cyberbullying in the Czech Republic can be found. The research is compared with the research, which was done in America.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Toupalova.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Toupalova.pdfPosudek vedoucího práce955,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Toupalova.pdfPosudek oponenta práce894,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Karolina Toupalova.pdfPrůběh obhajoby práce88,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10311

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.