Title: Internet Safety - a summary with translation EN - CZ, CZ - EN
Other Titles: Internet Safety - a summary with translation EN - CZ, CZ - EN
Authors: Ťoupalová, Karolína
Advisor: Kobylak, Skyland Václav
Referee: Kumar, Alok
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10311
Keywords: překlad;překladatelské postupy;překladová teorie;internetová bezpečnost;kyberšikana;kyberútočník;online pověst;dospívající a technologie;Megan Meier;pravidla pro užívání internetu
Keywords in different language: translation;translation methods;translation theory;internet safety;cyberbullying;cyberbully;online reputation;teenagers and technologies;Megan Meier;rules on internet use
Abstract: Téma bakalářské práce je internetová bezpečnost. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část obsahuje překladatelskou teorii, překladatelské postupy a rozdíly mezi anglickým a českým jazykem. V druhé části jsou dva překlady, zabývájící se internetovou bezpečností, oba jsou doplněny o překladatelský komentář. V poslední části se nachází výzkum na téma kyberšikana v České republice, který je porovnáván s výzkumem, který byl proveden v Americe.
Abstract in different language: The topic of my bachaleor thesis is Internet safety. The thesis is divided into three main sections. In the first section the translation theory, translation methods and differences between English and Czech can be found. The second part includes two translations of selected texts dealing with the Internet safety. Both of them are supplemented with translation commentary. In the last part the research of cyberbullying in the Czech Republic can be found. The research is compared with the research, which was done in America.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toupalova.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
ved Toupalova.pdfPosudek vedoucího práce955,83 kBAdobe PDFView/Open
op Toupalova.pdfPosudek oponenta práce894,94 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Karolina Toupalova.pdfPrůběh obhajoby práce88,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.