Title: A Comparative Analysis of Two Selected Translations of Macbeth
Other Titles: A Comparative Analysis of Two Selected Translations of Macbeth
Authors: Černá, Kateřina
Advisor: Mišterová, Ivona
Referee: Šimáčková, Vladana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10313
Keywords: doslovný překlad;volný překlad;teorie překladu;porozumění textu;stylizace textu;lingvistika;ideo-estetické hodnoty;umělecké celky;úryvky textu;textová analýza
Keywords in different language: verbatim translation;free translation;theory of translation;apprehension;re-stylization;linguistic terms;ideo-aesthetic values;artistic wholes;excerpts;text analysis
Abstract: Tato práce srovnává dva různé překlady Shakespearovy hry Macbeth. Pro tento účel byli vybráni překladatelé Martin Hilský a Erik Adolf Saudek. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První dvě jsou teoretické a poslední je praktická. Teoretické části se zabývají teorií překladu a také historickým a společenským pozadím této hry. Praktická část je věnována samotné analýze překladů, je porovnáváno deset vybraných úryvků. Tato část je zakončena třemi úryvky, které byly přeloženy autorkou této práce. V příloze je možné najít fotografie vybraných herců a hereček, kteří ztvárnili role Macbetha a Lady Macbeth, a také příběh o kletbě této hry. Cílem této práce je poukázat na hlavní rozdíly a podobnosti překladů Martina Hilského a Erika Adolfa Saudka.
Abstract in different language: This thesis deals with the comparison of two selected translations of Shakespeare's play Macbeth. Martin Hilský and Erik Adolf Saudek were chosen for this purpose. The thesis is divided into three main parts. Two parts are theoretical and the last one is practical. Theoretical parts consist of the theory of translation and the historical and social background of this play. The practical part is dedicated to text analysis of ten chosen excerpts of Macbeth and their Czech equivalents. The excerpts are followed by commentaries. The last part of the practical part deals with the translation of three excerpts of this work's author. The pictures of actors and actresses who played Macbeth and Lady Macbeth and also the story of Macbeth's curse are included in appendices. The purpose of the thesis is to show main differences and similarities between Martin Hilský's and Erik Adolf Saudek's translations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AComparativeAnalysisOfTwoSelectedTranslationsOfMacbeth.pdfPlný text práce820,23 kBAdobe PDFView/Open
ved Cerna.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
op Cerna.pdfPosudek oponenta práce925,73 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Katerina Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce84,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.