Title: The Portrayal of the British Army in Selected British Media
Other Titles: The Portrayal of the British Army in Selected British Media
Authors: Richter, Radek
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Kumar, Alok
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10317
Keywords: britská armáda;britský tisk;operace Telic;válka v Iráku;The Guardian;The Daily Telegraph;The Independent;Daily Mail
Keywords in different language: british army;british press;operation Telic;war in Iraq;The Guardian;The Daily Telegraph;The Independent;Daily Mail
Abstract: Stěžejním cílem bakalářské práce je ukázat obraz britské armády v britském tisku. Práce se skládá z historické části a z analýzy článků, které byly publikovány v britských denících. První kapitola hlavní části práce popisuje vybrané události a vybraná tažení, které se týkají britské armády. Jsou vybrány důležité události druhé poloviny 20. století podle toho, jak se týkají britské armády. V následujících čtyřech kapitolách jsou analyzovány novinové články, poznatky jsou vyhodnocovány a doprovázeny komentáři. Každá z kapitol je zaměřena na jedny konkrétní noviny a obsahuje průřez článků zaměřený na různá témata za účelem získání objektivního obrazu. Nejdůležitější témata jsou detailně rozebrána. Poznatky jsou nakonec shrnuty v závěru. Zásadní témata, která se objevila v článcích, jsou dále popsána.
Abstract in different language: The key objective of the thesis is to show the view of the British Army in the British press. The work consists of the historical part and of the analysis of articles published in British newspapers. The first chapter of the main body describes selected events and campaigns concerning the British Army. Important events of the second half of the 20th century are chosen according to their relation to the British Army. In following four chapters, newspaper articles are analyzed and findings are evaluated and accompanied with commentaries. Each chapter is dedicated to one particular journal and contains an overview of articles aiming different topics in order to gain certain objective portrayal. The most common themes are analyzed in detail. Finally, findings are summarized in the conclusion. The most important issues, which occurred in articles, are further described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Radek_Richter_2013.pdfPlný text práce755,81 kBAdobe PDFView/Open
ved Richter.pdfPosudek vedoucího práce996,42 kBAdobe PDFView/Open
op Richter.pdfPosudek oponenta práce921,85 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Radek Richter.pdfPrůběh obhajoby práce105,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.