Název: Translation of economic texts with a commentary and glossary
Další názvy: Translation of economic texts with a commentary and glossary
Autoři: Zelinková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Raisová, Eva
Oponent: Dejmalová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10319
Klíčová slova: překlad;ekonomické texty;výroční zprávy;teorie překladu;překladatelský proces;překladatelské postupy;makroanalýza;mikroanalýza;glosář;McDonald's;easyJet;Marks and Spencer
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;economic texts;annual reports;theory of translation;types of translation;macroanalysis;microanalysis;glossary;McDonald's;easyJet;Marks and Spencer
Abstrakt: Cílem této práce je překlad ekonomických textů a vyhotovená komentáře a glosáře. Pro překlad byly vybrány výroční zprávy třech různých mezinárodních společností. Teoretická část se zabývá teorií překladu, konkrétně procesem překladu, popisuje překladatelské metody a postupy. Práce se dále zabývá charakteristikou odborného stylu a výročních zpráv. Praktická část se skládá z překladu textů a komentáře, který byl vyhotoven na základě makro a mikroanalytického přístupu. Na konci práce je vytvořen glosář s termíny z vybraných textů z oblasti ekonomie a marketingu.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this thesis is the translation of economic texts with a commentary and glossary. The annual reports of three international companies were chosen for translating. The theoretical part deals with the theory of translation, particularly with process of translation, methods and types of translation. Also, this thesis deals with the characterization of scientific style and annual reports. The practical part consists of translation of texts and a commentary, which is created on the basis of the macro and micro approach. Finally, the glossary with the terms of the selected texts from the field of economy and marketing is created.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Alena_Zelinkova_Bakalarska_Prace_2013.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved zelinkova.pdfPosudek vedoucího práce975,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Zelinkova.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Alena Zelinkova.pdfPrůběh obhajoby práce104,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10319

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.