Title: Czech, British and French Educational Systems - Comparative Study with a Commentary and Glossary on Educational Terminology
Other Titles: Czech, British and French Educational Systems - Comparative Study with a Commentary and Glossary on Educational Terminology
Authors: Humpálová, Denisa
Advisor: Dejmalová, Lenka
Referee: Franklin, David Eugene
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10324
Keywords: vzdělání;vzdělávací systém;předškolní vzdělání;primární vzdělání;sekundární vzdělání;povinná školní docházka;zkouška;Národní kurikulum
Keywords in different language: education;educational system;pre-school education;primary education;secondary education;compulsory education;exam;National curriculum
Abstract: Práce porovnává vzdělávací systémy v ČR, Anglii a Francii. Popisuje systémy školství od předškolního po konečný sekundární a zkoumá, jak se od sebe organizačně liší. Porovnává závěrečné zkoušky na středních školách a typy škol. Obsahuje glosář se školskou terminologií.
Abstract in different language: The thesis compares educational systems in the Czech Republic, England and France. It describes systems from pre-school education to a complete secondary one and it researches differences in organization of systems. It compares types of school leaving exams and types of schools. The thesis contains glossary on educational terminology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Denisa Humpalova 2013.pdfPlný text práce375,93 kBAdobe PDFView/Open
ved Humpalova.pdfPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
op Humpalova.pdfPosudek oponenta práce980,86 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Denisa Humpalova.pdfPrůběh obhajoby práce149,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.