Název: Czech, British and French Educational Systems - Comparative Study with a Commentary and Glossary on Educational Terminology
Další názvy: Czech, British and French Educational Systems - Comparative Study with a Commentary and Glossary on Educational Terminology
Autoři: Humpálová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Dejmalová, Lenka
Oponent: Franklin, David Eugene
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10324
Klíčová slova: vzdělání;vzdělávací systém;předškolní vzdělání;primární vzdělání;sekundární vzdělání;povinná školní docházka;zkouška;Národní kurikulum
Klíčová slova v dalším jazyce: education;educational system;pre-school education;primary education;secondary education;compulsory education;exam;National curriculum
Abstrakt: Práce porovnává vzdělávací systémy v ČR, Anglii a Francii. Popisuje systémy školství od předškolního po konečný sekundární a zkoumá, jak se od sebe organizačně liší. Porovnává závěrečné zkoušky na středních školách a typy škol. Obsahuje glosář se školskou terminologií.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis compares educational systems in the Czech Republic, England and France. It describes systems from pre-school education to a complete secondary one and it researches differences in organization of systems. It compares types of school leaving exams and types of schools. The thesis contains glossary on educational terminology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAJ) / Bachelor´s works (DEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Denisa Humpalova 2013.pdfPlný text práce375,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Humpalova.pdfPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Humpalova.pdfPosudek oponenta práce980,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Denisa Humpalova.pdfPrůběh obhajoby práce149,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10324

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.