Title: England and London in The Age Of Elizabeth I
Other Titles: England and London in The Age Of Elizabeth I
Authors: Machová, Karolína
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Tihelková, Alice
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10325
Keywords: Alžběta I.;alžbětinský věk;sociální struktura;smrtelnost;migrace
Keywords in different language: Elizabeth I;elizabethan age;social structure;mortality;migration
Abstract: Bakalářská práce se zabývá historií datované do období vlády Alžběty I. Předmětem této práce je popsat obdobi v letech 1547 ? 1603, období panování této panovnice. Práce je zaměřená především na fakta o životě z této doby a jsou zde také zmíněny změny během jejího panování. První, teoretická, část, je teoretická a má za úkol čtenářům nastínit pozadí 16. století. Druhá, praktická část, se pak snaží čtenáře provést tehdejším Londýnem a poukázat na zajímavá a často zmiňovaná místa. Bakalářská práce se tímto snaží přispět k ucelení si představivosti, jaký byl život v Anglii v 16. stol.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned with the study of the period of the reign of Elizabeth I. The aim of this thesis was to describe the period between 1547 - 1603, the period of Elizabeth´s government. The thesis deals especially with facts about social life of that time and also some changes of sociality during her reign are mentioned. The first, theoretical part concerns with maping of sixteenth century.The aim of the second, practical, part is to guide a reader through London in 16th century and point out important and interesting places. The thesis may contribute to revealing the life in sixteenth century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Karolina Machova AJ-NJ 2013.pdfPlný text práce671,97 kBAdobe PDFView/Open
scan000055.pdfPosudek vedoucího práce132,48 kBAdobe PDFView/Open
scan000056.pdfPosudek oponenta práce127,65 kBAdobe PDFView/Open
scan000054.pdfPrůběh obhajoby práce92,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.