Title: Generační konflikty u Karla Václava Raise
Other Titles: Generational conflicts at Karel Václav Rais
Authors: Krejčová, Petra
Advisor: Viktora, Viktor
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10328
Keywords: kritický realismus;Karel Václav Rais;generační problematika;konflikt;sociální poměry;charaktery postav
Keywords in different language: critical realism;Karel Václav Rais;generational problems;conflict;social relations;charakters of figures
Abstract: Tématem bakalářské práce je analýza konfliktů mezi generacemi ve vybraných dílech K. V. Raise. Na základě povídek s venkovskou tematikou jsou rozebírány společenské problémy druhé poloviny 19. století, rodinné vztahy a v neposlední řadě i autorův postoj k tradici a venkovskému stylu života.
Abstract in different language: A topic of my bachelor thesis is to analyse conflicts between generations at selected pieces by K. V. Rais. Pursuant the stories with a theme of countryside, there are analysed social problems of the 2nd part of 19th century, family problems and also an author's access to tradition and to a countryside lifestyle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce595,26 kBAdobe PDFView/Open
krejcova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce199,16 kBAdobe PDFView/Open
krejcova_novotny.pdfPosudek oponenta práce36,31 kBAdobe PDFView/Open
krejcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce153,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10328

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.