Katedra českého jazyka a literatury / Department of Czech Language and Literature

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Švédová, Barbora
Rozvoj dítěte předškolního věku v různých typech MŠ (srovnávací studie)

This bachelor thesis deals with development of children in different types of kindergartens. The concrete kindergartens which were used for this comparative study are: a public kindergarten from Stary Plzenec and a private forest kindergarten from Pilsen. This work compares mentioned prescho...

Plimlová, Lucie
Cílená příprava předškolních dětí v MŠ před vstupem do školy

Bachelor thesis is focused on targeted preparing children for elementary school. The research was performed in the public kindergarten and alternative kindergarten in Pilsen. These were heterogeneous classes with fewer preschool children. In the bachelor thesis, there are described the meth...

Stránská, Karolína
Rozvoj sluchového vnímání u dětí v MŠ

This bachelor's work deals with development of auditory perception of children in nursery school. At first, the work describes preschool children and sections of development of auditory perception. Next, auditory perception and its partial sections are defined. Also auditory system and h...

Valentová, Radka
Kresba v předškolním věku

My bachelor thesis is focused on drawing of a human figure by children in pre-school age. The purpose is to find out differences from the point of view of gender and age of a child. The theoretical part focuses on drawing, development of drawing, drawing of content&#...

Honzíková, Kristýna
Charakteristické rysy romanet Jakuba Arbesa \nl{}(Newtonův mozek, Svatý Xaverius, Poslední dnové lidstva, Ethiopská lilie, První noc u mrtvoly)

This undergraduate thesis deals with Jakub Arbes and romaneto as a literary genre that is typical for him. It could be said that romaneto in Czech literature is mainly the work of Jakub Arbes. The thesis contains a brief biography of the author, discusses his personal...