Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 166
Švédová, Barbora
Rozvoj dítěte předškolního věku v různých typech MŠ (srovnávací studie)

This bachelor thesis deals with development of children in different types of kindergartens. The concrete kindergartens which were used for this comparative study are: a public kindergarten from Stary Plzenec and a private forest kindergarten from Pilsen. This work compares mentioned prescho...

Plimlová, Lucie
Cílená příprava předškolních dětí v MŠ před vstupem do školy

Bachelor thesis is focused on targeted preparing children for elementary school. The research was performed in the public kindergarten and alternative kindergarten in Pilsen. These were heterogeneous classes with fewer preschool children. In the bachelor thesis, there are described the meth...

Stránská, Karolína
Rozvoj sluchového vnímání u dětí v MŠ

This bachelor's work deals with development of auditory perception of children in nursery school. At first, the work describes preschool children and sections of development of auditory perception. Next, auditory perception and its partial sections are defined. Also auditory system and h...

Valentová, Radka
Kresba v předškolním věku

My bachelor thesis is focused on drawing of a human figure by children in pre-school age. The purpose is to find out differences from the point of view of gender and age of a child. The theoretical part focuses on drawing, development of drawing, drawing of content&#...

Honzíková, Kristýna
Charakteristické rysy romanet Jakuba Arbesa \nl{}(Newtonův mozek, Svatý Xaverius, Poslední dnové lidstva, Ethiopská lilie, První noc u mrtvoly)

This undergraduate thesis deals with Jakub Arbes and romaneto as a literary genre that is typical for him. It could be said that romaneto in Czech literature is mainly the work of Jakub Arbes. The thesis contains a brief biography of the author, discusses his personal...

Pánek, Petr
Sociolekt technických profesí v Divadle J. K. Tyla v Plzni

Synchrone study of theatre sociolect of technical professions in the New Theatre in Pilsen in season 2016/2017.

Sedláčková, Marie
Efektivní komunikace v MŠ

This bachelor thesis deals with effective communication in kindergartens. First of all the work gives a definition of communication an describes it of view of the Framework Education Programme for Preschool Education. Then it is focused on types of communication, on factors that ha...

Trnková, Ivana
Svatý Vojtěch a kostel Panny Marie na Plzeňsku

The bachelor thesis deals with the localization of the Church of the Virgin Mary in Pilsen region, which should be based on the St. Adalbert´s turn of 992/993 on its way from Italy to Břevnov. Question of localization Adalbert´s church is the subject of intense histo...

Lisková, Kateřina
Roman Kníže - plzeňský básník a divadelník

This thesis presents the life and work of Pilsen poet and theatre maker Roman Kníže from the beginning of his poetic and theatre career until his current work or planned projects. Another goal is remind about some of the acknowledgments he received and a brief analysis&#x...

Heinrichová, Zdeňka
Komparace Chodského slovníku Jindřicha Jindřicha a Dialektického slovníku chodského J. F. Hrušky

This work concentrates on study of Chodsko region dialect. It mainly deals with comparison of Dialect Dictionary of |Chodsko by J. F. Hruška and Chodsko Dialect Dictionary by J. Jindřich. The subject of the study is clothes in the Chodsko Region. The work consists of theo...

Jačka, Dominic
Aktualizované prostředky v současné sportovní publicistice

This bachelor thesis is focused on mapping the occurrence of updated means of expression in current sport journalism and their reflectiveness in relation to social conditions in the modern times. The thesis is divided into two sections. The theoretical section acquaints the reader ...

Elznicová, Kateřina
Skupina Zrní a její místo v širším kontextu alternativní hudby

This bachelor thesis deals with the current problem of defining alternative culture and mainstream. The main part of thesis is devoted to history and especially to the work and poetic lyrics of the band Zrní, which is a music group standing right in border of those t...

Budínová, Nikola
Povídková kniha Jana Balabána Prázdniny

This thesis deals with analysis of the short stories book Prázdniny by comtenporary czech prose writer. The analysis is devoted to composition, narrative, literary characters. The main themes and the figurative name are also found in the texts. Work is a rare search for the&#x...

Dibelková, Monika
Poetika a lexikální stránka písňových textů Aleše Brichty

The bachelor work occupies with a qualitative lexical analysis of Aleš Brichta´s lyrics which are looked primarily from the linguistic, partly from literary-theoretic view. A goal of this work is establishing of specifics Brichta´s lyrics which follow from the qualitative analysis carried&#x...

Kolářová, Michaela
Karel Havlíček Borovský a Rusko

The topic of this Bachelor thesis is Karel Havlíček Borovský and Russia. First of all I try to describe the way he came to Russia. Then conditions and context of his stay among Russian intellectuals. In the second part I focus on the main aspects of the&#...

Wohlmuthová, Václava
Život svaté Kateřiny

The topic of the bachelor thesis is an old Bohemian rhymed legend The Life of st. Catherine. At first, the history of specialized research of the work is presented. Tha main task of the research was to determine the author and also the determination of the sources&#x...

Šafaříková, Tereza
Analýza knihy povídek Hovězí kostky

This thesis is devoted to a book called Hovězí kostky of contemporary Czech writer Emil Hakl. Primarily we focused on the analysis of the stories in terms of environment, language, time and characters. The work also includes mapping the Internet reviews this book.

Formánková, Natalie
Podještědí v románech Karoliny Světlé

This bacherol thesis examines five novels writen by Karolina Svetla, that are set in the area of Podještědí. Titels of these five novels are: Vesnický román, Kříž u potoka, Kantůrčice, Frantina and Nemodlenec. We mainly focused on the place, specifically the nature, villages and&#x...

Brůžková, Jana
Oráč a Tkadleček - úroveň argumentace

The bachelor work pursues a literature at the turn of the 14. and 15. century, particularly of the pieces Der Ackermann aus Böhmen and Tkadleček. At first we specified the evolution of literature, which could had determined this writings, we ruminated about some dialogical dis...

Opelková, Tereza
Lexikální analýza písňových textů Karla Plíhala

Main aim of this bachelor study was lexical analysis of fourteen selected song texts of Karel Plíhal. By their analysis I wanted to define basic specifications of authors language from lexical view. Theoretical part of this study consists of Karel Plíhal's background as an ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 166