Title: Děti šoa - umělci a literáti
Other Titles: Children of the Shoah - artists and literateurs
Authors: Štulíková, Anežka
Advisor: Pokorová Markéta, Mgr. Ph.D.
Referee: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53528
Keywords: terezín;ghetto;děti;židovský původ;kultura;literární texty;motiv
Keywords in different language: terezín;ghetto;children;jewish origin;culture;literature;motive
Abstract: Tématem této bakalářské práce je zaměření se na uměleckou tvorbu dětí židovského původu v ghettu Terezín s důrazem na tvorbu literární. Mimo toho je zde také věnován prostor okolnostem vzniku terezínského ghetta a jeho funkci ve válečných dobách, přičemž toto je klíčové pro pochopení kontextu tvoření autorů. Práce se zabývá i didaktickým přesahem tématu, jakým je například pohled dětského čtenáře na texty dětí pocházejících z rodin vyznávajících judaismus a problematika týkající se přístupnosti a lepšího pochopení textů vzhledem k věku autora a čtenáře. V neposlední řadě se práce zaměřuje na komparaci motivů objevujících se napříč texty.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the examination of art created by children of Jewish origin/heritage in the Theresienstadt Ghetto with an emphasis on literature. Besides this there is also space dedicated to the circumstances of the ghetto's founding and its function during wartime, since this information is crucial for understanding the context of the authors' works. The thesis also deals with the topic of didactic overlap of the subject, such as the perspective of the child-reader on texts written by children from families which practice Judaism, the matter of approachability or the level of understanding of the texts in regards to the age of the author and the reader. Last but not least, the thesis also focuses on the comparison of particular motives occuring throughout the texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deti soa - umelci a literati.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
2023_stulikova_pokorova.pdfPosudek vedoucího práce366,19 kBAdobe PDFView/Open
2023_stulikova_stanek.pdfPosudek oponenta práce216,85 kBAdobe PDFView/Open
2023_stulikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce45,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.