Title: Deideologizace intencionální tvorby 60. let
Other Titles: De-ideologization of intentional creation in 1960s
Authors: Tričkovićová, Teodora
Advisor: Novotný Jiří, Mgr.
Referee: Houdek Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53526
Keywords: ideologie;intencionální tvorba;jan čarek;interpretace;poezie;50. léta;60. léta.
Keywords in different language: ideology;intentional creation;jan čarek;interpretation;poetry;1950s;1960s. 
Abstract: Bakalářská práce se zabývá dvěma básnickými sbírkami Jana Čarka. Bylo - nebylo a Od jehly k mašinkám. V práci se nejprve zabývám vývojem intencionální tvorby, dále žánrům tvorby pro děti a dětské poezii. Stěžejní část práce tvoří intepretace obou sbírek, především sbírky Bylo - nebylo z roku 1957. Součástí intepretací je i práce s ilustracemi Milady Marešové. Cílem práce je dokázat, že sbírka Od jehly k mašinkám z roku 1960 je zbavena ideologických tendencí.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on two Jana Čarek's collection of poems. Bylo - nebylo and Od jehly k mašinkám. At first is described the evolution of intentional creation, especially the genres of creation for children a children's poetry. The main part of this thesis is interpretation of both collection of poems, especially the Bylo - nebylo from year 1957. In this part of interpretation is also included work with illustrations, author of these illustrations is Milada Marešová. The goal of this work is to prove that in the later released collection of poems, Od jehly k mašinkám, has no ideological tendencies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp-trickovicova-pdf.pdfPlný text práce399,49 kBAdobe PDFView/Open
2023_trickovicova_houdek.pdfPosudek oponenta práce293,44 kBAdobe PDFView/Open
2023_trickovicova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce309,78 kBAdobe PDFView/Open
2023_trickovicova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce49,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.