Title: Feministické tendence v české literatuře
Other Titles: Feminist tendencies in Czech literature
Authors: Pracná, Lucie
Advisor: Pokorová Markéta, Mgr. Ph.D.
Referee: Houdek Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53529
Keywords: feminismus;gynokritika;feministické čtení;ženské čtení;mateřství;osobnost;partnerské vztahy;rodinné vztahy
Keywords in different language: feminism;gynocriticism;feminist reading;women's reading;motherhood;personality;partner relationships;family relationships
Abstract: Práce se zabývá feministickými tendencemi projevující se v české literatuře od 19. století do současnosti. Na začátku práce představuji klíčový pojem feminismus, zároveň vývoj feminismu ve světě, následně v Čechách. Dále práce obsahuje pojmy z feminismu v literatuře, zaměřuje se na vybraná díla autorek z 19. do počátku 20. století a druhé poloviny 20. století až do současnosti.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on feminist tendencies demonstrated in Czech literature from the 19th century to present days. At the beginning I present the concept of feminism, its developement in the world, then in Czech republic. The thesis also contains concept of feminism in literature, it focuses on selected works by female authors since the 19th century to the beginning of 20th century and since the middle of the 20th century to the twenty-first century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Feministicke tendence v ceske literature.pdfPlný text práce491,75 kBAdobe PDFView/Open
2023_pracna_pokorova.pdfPosudek vedoucího práce365,96 kBAdobe PDFView/Open
2023_pracna_houdek.pdfPosudek oponenta práce233,7 kBAdobe PDFView/Open
2023_pracna_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce68,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.