Title: Využití didaktických her ve výuce českého jazyka a dějepisu na 2. stupni ZŠ
Other Titles: The Use of Didactic Games in Czech and History Education at Second Stage of Primary School
Authors: Panská, Natálie
Advisor: Písková Růžena, Mgr. Ph.D.
Referee: Franta David, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53514
Keywords: hry;didaktické hry;český jazyk;dějepis;druhý stupeň;základní škola;vzdělávání dětí;učitelé
Keywords in different language: games;didactic games;czech;history;second stage;primary school;children's education;teachers
Abstract: Bakalářská práce se věnuje didaktickým hrám ve výuce na 2. stupni základní školy. Vybrané hry jsou určeny pro výuku českého jazyka a dějepisu a cílem práce je vytvoření praktického portfolia didaktických her pro vlastní potřebu. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy, klasifikace didaktických her, pojetí didaktických her od minulosti po současnost a je tam také představen vlastní průzkum zdrojů didaktických her. Druhá a třetí část práce jsou ve formě portfolia vybraných didaktických her do hodin českého jazyka a dějepisu, na jejichž konci se nachází souhrn toho, co mají dané hry společného.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is devoted to didactic games in teaching at the 2nd stage at primary school. The selected games are intended for teaching Czech and History and the aim of the thesis is to create a practical portfolio of didactic games for own use. The first part of the thesis explains the basic concepts, classification of didactic games, the concept of didactic games from the past to the present and there is also presented the own research of didactic games resources. The second and third parts of the thesis are in the form of a portfolio of selected didactic games for Czech and History classes, at the end of which there is a summary of what the games have in common.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Panska.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
2023_panska_franta.pdfPosudek oponenta práce693,84 kBAdobe PDFView/Open
2023_panska_piskova.pdfPosudek vedoucího práce449,53 kBAdobe PDFView/Open
2023_panska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce63,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.