Název: Josef Krasoslav Chmelenský a Karel Havlíček Borovský, pojetí literární kritiky
Další názvy: Josef Krasoslav Chmelenský and Karel Havlíček Borovský, concept of literary criticism
Autoři: Votrubová, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Viktora, Viktor
Oponent: Jirásek, Bohumil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10330
Klíčová slova: česká literární kritika;Josef Krasoslav Chmelenský;Karel Havlíček Borovský;pojetí literární kritiky;stať Slovo o kritice;stať Kapitola o kritice;Chmelenského kritika na Máchův Máj;Havlíčkova kritika na Tytlův román poslední Čech;kritické reakce
Klíčová slova v dalším jazyce: czech literary criticism;Josef Krasoslav Chmelenský;Karel Havlíček Borovský;concept of literary criticism;critical essay Slovo o kritice;critical essay Kapitola o kritice;Chmelenský´s criticism of Mácha´s poem called Máj;Havlíček´s criticism of Tyl´s novel Poslední Čech;critical reactions
Abstrakt: V práci jsem se zaměřila na pojetí literární kritiky Josefa Krasoslava Chmelenského a Karla Havlíčka Borovského, dále na jejich konkrétní aplikaci názorů ve významných kritických statích ? Chmelenského Slovo o kritice a Havlíčkovy Kapitoly o kritice. V práci také posuzuji, do jaké míry se jejich pojetí literární kritiky rozchází, či shoduje. V jedné z kapitol se také věnuji reakcím, které jsou na Chmelenského a Havlíčkovu tvorbu známy.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the concept of literary criticism of Josef Krasoslav Chmelenský and Karel Havlíček Borovský. I chose this topic because I am interested in Czech literary criticism. In my work I wanted to meet with the beginnings of literary criticism in Czech literatur. I focused on Chmelenský?s critical essay Slovo o kritice and Havlíček?s Kapitola o kritice, then I compared the two critical works. I also studied how their views applied in specific critical works. I chose Chmelenský?s criticism of Mácha?s poem called Máj and Havlíček?s criticism of Tyl?s novel Poslední Čech. In my work I also focused on the critical reactions, i.e. how other writers, historians or critics responded to these criticisms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KČJ) / Bachelor´s works (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace votrubova.pdfPlný text práce595,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
votrubova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce205,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
votrubova_jirasek.pdfPosudek oponenta práce192,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
votrubova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce170,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10330

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.